×


  Zakonodavstvo -- Data și ora publicării: 23.01.2014 13:28:47

  Moderniziran Registar korisnika dozvola u telekomunikacijama na području BiH  RAK je krajem rujna donio novi nacrt pravila (Pravilo XX/2013) kojim će se Registar korisnika dozvola u telekomunikacijama modernizirati i od 2014. godine ažurirati internetom.
  Naime, donošenjem novog pravila prestaje vrijediti dosadašnja procedura propisana Pravilom 34/2008 o uspostavljanju i održavanju jedinstvenog Registra korisnika dozvola u sektoru komunikacija koja je propisivala dostavu traženih podataka na tiskanim obrascima.
  Spomenuto pravilo 34 objavljeno je u „Službenom glasniku BiH, broju 20/08” i prestaje važiti nakon gotovo pet godina. Novo Pravilo XX trebalo bi olakšati, ali i omogućiti kvalitetniju kontrolu i upravljanje tržištem komunikacija.
  Ove se aktivnosti po novome obavljaju pomoću aplikacije „Registar korisnika dozvola Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine” dostupne na službenim stranicama Agencije. Aplikacija i novi postupak pokrenuti su u listopadu, stupanjem Pravila na snagu, a RAK je tijekom toga mjeseca primao i primjedbe na Pravilo.
  Pravilo se odnosi na sve pružatelje usluga iz područja emitiranja i telekomunikacija, a aplikaciji će moći pristupati pomoću dostavljenih korisničkih podataka. To bi trebalo ubrzati i olakšati unošenje, pregled i ispravljanje traženih podataka. Važno je napomenuti da je korisnik aplikacije koji pruža više usluga iz spomenutih područja dužan dostavljati podatke za svaku pojedinu uslugu.
  Primjena pravila odgođena je do 1. siječnja 2014. godine, dokad svi korisnici moraju unijeti tražene podatke u aplikaciju.

  Izvor: rak.ba