×


  Komunikacije -- Data și ora publicării: 17.09.2023 11:45:33

  TELEKOM-CRNA-GORA / Počinje isplata dividende Crnogorskog Telekoma  PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 10. septembar 2023. / Na Redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, održanoj 8. juna, odlučeno je da se dobit ostvarena u finansijskoj 2022. godini u iznosu od 2.347.342 evra, uvećana za iznos od 3.981 evra iz zadržane dobiti iz predhodnih godina, isplati akcionarima kao dividenda u ukupnom iznosu od 2.351.323 evra, odnosno bruto iznos od 0.05 EUR po akciji.

  Isplata dividende za poslovnu 2022. godinu akcionarima Crnogorskog Telekoma počeće u petak, 15. septembra 2023. godine. Bruto iznos dividende po akciji je 0.05 EUR, koji će prilikom isplate biti umanjen za pripadajući iznos poreza na dobit za pravna lica, odnosno poreza na dohodak i prireza na porez za fizička lica u skladu sa važećim propisima. Akcionari (fizička lica) svoje iznose mogu podići u narednih šest meseci u svim filijalama Erste banke, uz lični dokument.

  Dividenda će biti isplaćena akcionarima Crnogorskog Telekoma koji su posedovali akcije na dan održavanja Skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma (8. jun) i donošenja Odluke o raspodjeli dobiti Kompanije.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)