×


  Komunikacije -- Data și ora publicării: 26.08.2023 11:54:07

  A1-HRVATSKA / A1 najavio rekordna ulaganja u razvoj mreže i usluga  ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 21. avgust 2023. / Telekom A1 očekuje da će 2023. godinu zaključiti s najvećom investicijom od pokretanja svog poslovanja u Hrvatskoj. Na nivou od 200 miliona evra. Jiří Dvorjančanský, predsednik uprave A1 Hrvatska izjavio je da to pokazuje koliko su predani cilju da budu vodeći igrač na tržištu i kakvo poverenje uživaju u grupi.

  - Ovo će nam biti najveća investicijska godina u Hrvatskoj od osnutka i rezultat je ulaganja u radio-frekvencije, izgradnju vlastite nacionalne optičke mreže i izgradnju naše 5G mreže - kaže Dvorjančanský.

  Dodaje da su to rekordne investicije koje rade kako bi mogli korisnicima da pruže najbolju ponudu, kako u fiksnim tako i u mobilnim komunikacijama.

  A1 Hrvatska osnovan je pre više od 20 godine i tad je krenuo pod brendom Vip. Dosad je najveću investicijsku godinu imao 2011. kad je kompanija za 93 miliona evra preuzela fiksnog operatera B.net, prenosi Jutarnji list.

  Nešto više od polovine investicija u Hrvatskoj A1 je ove godine napravio kupovinom radio-frekvencija. Na javnoj dražbi platio je za frekvencije 109,28 miliona evra. Segment na koji je otišao ostatak sredstava je izgradnja telekomunikacijske infrastrukture za potrebe fiksne i mobilne mreže.

  Dvorjančanský tumači da ove godine planira da budu operater s najviše izgrađenih novih priključaka na optiku u Hrvatskoj.

  - Izgradićemo u ovoj godini vlastitu optičku mrežu do čak 150 hiljada domaćinstava što je najviši skok u Hrvatskoj, i ujedno najveći u sklopu grupe Telekom Austria - naglašava Dvorjančanský.

  Pojašnjava da su mnogi sumnjali da će se cilj koji je zadao o vlastitoj optičkoj mreži do milion domaćinstava i biznisa u Hrvatskoj 2025. godine ostvariti, ali, naglašava, sad je jasno da će to postići.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)