×


  Komunikacije -- Data și ora publicării: 14.08.2023 16:22:51

  HAKOM / HAKOM pustio u rad nadograđenu aplikaciju e-Dozvole  ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 7. avgust 2023. / Hrvatska regulatorna agencija za mrežne delatnosti (HAKOM) pustila je u rad nadograđenu aplikaciju e-Dozvole.

  Osim već postojećih funkcionalnosti (e-Mikrovalna, e-Plovila i e-Radiodifuzija), sada je omogućeno i podnošenje zahteva za sve ostale vrste dozvola za uporabu RF spektra (e-Nepokretna, e-Pokretna, e-Satelitska, e-Zrakoplovna, e-Amaterska) kao i odobrenja (e-Odobrenje za mikrovalnu vezu, e-Odobrenje za nepokretnu, e-Odobrenje za pokretnu).

  Funkcionalnosti nadograđene aplikacije e-Dozvole korisnicima će olakšati podnošenje zahtjeva i ubrzati proces izdavanja dozvola i odobrenja za uporabu RF spektra.

  Putem aplikacije e-Dozvole omogućeno je ne samo podnošenje zahteva za izdavanje novih dozvola i odobrenja, već i za njihovo produljenje, izmjena i/ili poništenje.

  Osim podnošenja pojedinačnih zahjeva za dozvole i odobrenja omogućeno je i grupno podnošenje zahtjeva odnosno istovremeno podnošenje više zahteva, čime se skraćuje vrieme i olakšava postupak ishođenja više dozvola odnosno odobrenja.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)