×


  Komunikacije -- Data și ora publicării: 14.07.2023 16:25:06

  HRVATSKI-TELEKOM / HT započeo digitalnu transformaciju svoga poslovnog (B2B) sastava  ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 14. jul 2023. / Hrvatski Telekom odabrao je irskog provajdera Beyond Now za digitalnu transformaciju svog poslovnog (B2B) sastava kako bi podigao kvalitet usluga i korisničkog iskustva na nov nivo i postavio novi standard na tržištu

  Korištenjem poslovnog sastava Infonova SaaS BSS firme Beyond Now ubrzaće se izlazak novih digitalnih usluga i rešenja na tržište, poslovnim korisnicima omogućiće se nova, modernija online trgovina i portal za administraciju fiksnih, mobilnih i digitalnih rešenja i usluga, smanjiće se operativni troškovi poslovanja i povećati operativna učinkovitost zahvaljujući digitalizaciji i automatizaciji procesa.

  Implementacija novog poslovnog sastava, koja je podeljena u tri faze, podržaće viziju HT-a da kontinuirano unaprjeđuje korisničko iskustvo te osnaži svoju poziciju pouzdanog partnera koji omogućuje digitalnu transformaciju hrvatske ekonomije.

  'Vidimo veliku potražnju naših poslovnih korisnika za novim digitalnim uslugama i tehnološkim rešenjima koja im mogu pomoći u digitalnoj transformaciji i mi kao pouzdani partner želimo da omogućimo da sve potrebne usluge i rešenja pronađu kod nas', rekla je Marijana Bačić, članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike.

  'Raduje nas saradnja s kompanijom Beyond Now na implementaciji novoga B2B BSS sastava. Ovo je prvi put da implementiramo i integriramo složeno SaaS rešenje u naše IT okruženje i procese. Očekujemo da ćemo ovim pristupom značajno poboljšati svoje vreme izlaska na tržište i omogućiti našoj organizaciji snažan alat za daljnji razvoj i rast našeg portfelja na tržištu', naglasio je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije.

  Beyond Now rešenja za pozadinske sastave (Infonova SaaS BSS), rešenja za kreiranje novih ponuda (Infonova digitalna poslovna platforma) i web trgovina za poslovne korisnike omogućuju organizacijama brži rast, dalju automatizaciju te veću učinkovitost.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)