×


  Komunikacije -- Data și ora publicării: 13.07.2023 19:36:02

  TELESTE / Teleste prodao jedinicu za planiranje i usluge Broadband Netvorks u Švajcarskoj lokalnom menadžmentu i privatnom investitoru  TURKU, FINSKA – 5. jul 2023. –Izlazak iz poslova sa uslugama u Švajcarskoj će izoštriti fokus kompanije Teleste na tehnološko poslovanje svojih širokopojasnih mreža. Dezinvestiranje se ne odnosi na Telesteove usluge u drugim zemljama.

  Poslovanjem usluga u Švajcarskoj upravlja Teleste Netvork Services SA, podružnica Teleste Corporation. U 2022, Teleste Netvork Services SA je prijavio neto prodaju od 5,4 miliona CHF. Kompanija je na kraju 2022. imala 34 zaposlena.

  Kupoprodajna cena je izmirena u gotovini. Procenjuje se da će transakcija povećati novčani tok Telestea za 2,2 miliona evra u drugom kvartalu 2023. godine, ali da neće imati materijalnog uticaja na poslovni rezultat. Teleste će prihode od prodaje prijaviti kao ostale poslovne prihode. Prodaja je kategorisana kao vanredna stavka i prihod će biti eliminisan iz korigovanog poslovnog rezultata i korigovane zarade po akciji. Kupci i Teleste su se dogovorili da ne otkrivaju vrednost transakcije.

  „Teleste nastavlja da pruža svoje proizvode i tehnologije širokopojasne mreže švajcarskim kupcima direktno i preko mreže svojih prodajnih partnera, a ova prodaja nema uticaja na isporuku i primenu naših proizvoda. Radujemo se negovanju našeg tradicionalno snažnog prisustva u Švajcarskoj“, rekao je Mika Kavanti, potpredsednik prodaje, širokopojasne mreže, Teleste

  Poslovanje Teleste Netvork Services SA nastaviće se nepromenjeno pod novim vlasništvom. Nivo i dostupnost usluga ostaju osigurani.

  „Promena vlasništva neće uticati na naše trenutne veštine i usluge. Lokalno rukovodstvo i svo osoblje će ostati nepromenjeni i nastaviće da služe našim klijentima sa istim visokim nivoom kvaliteta. Zadovoljstvo kupaca će ostati naš glavni prioritet. Veća nezavisnost će nam omogućiti da budemo fleksibilniji i bolje prilagođeni potrebama naših kupaca. Usluge će biti rebrendirane pod novim imenom kasnije ove godine. izjavio je Raphael Beaud, generalni direktorTeleste Netvork Services SA.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)