×


  Komunikacije -- Data și ora publicării: 17.05.2023 10:38:01

  BH-TELECOM-ROMING / BH Telecom od oktobra snižava cene rominga između zemalja EU i Zapadnog Balkana  SARAJEVO (MEDIA EXPRES) / 10. maj 2023. / BH Telecom d.d. Sarajevo je u skladu sa Odlukom Uprave Društva prihvatio i potpisao „EU/WB6 roaming deklaraciju“ na „EU-Western Balkans summitu“, koji se održao u Tirani (Albanija), čime se obavezao da na volonterskoj bazi izvrši postepeno snižavanje maloprodajnih cena za usluge DATA u romingu za svoje mobilne korisnike u mrežama EU operatora u periodu 2023-2028.

  U skladu sa preuzetim obavezama, predstavnici BH Telecoma su u proteklom periodu aktivno učestvovali u dogovoru o nivou gornjih graničnih cena i načina implementacije postupnog sniženja korisničkih cena za Data usluge u roamingu, u mrežama mobilnih operatora iz EU. Na poslednjem implementacijskom sastanku predstavnika mobilnih operatora potpisnika „EU/WB6 roaming deklaracije“, održanom 25.04.2023. u Podgorici (Crna Gora) u organizaciji Regionalnog veća za saradnju (RCC) i Evropske komisije (EC) postignut je dogovor i potpisan Anex deklaracije kojim su utvrđene gornje granične cene za Data usluge u romingu počev od 01. oktobra 2023. do 2028. godine. Maksimalni nivoi maloprodajnih cena za 1 GB u tom period bitće sledeći: 18,00 EUR od 1. oktobra 2023., 14,00 EUR od 2026. i 9,00 EUR od 2028.

  BH Telecom kao lider na tržištu mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini podržao je incijativu Regionalnog veća za saradnju (RCC) i Evropske komisije (EC), jedini je mobilni operator iz Bosne i Hercegovine koji je direktno uključen u fazi usaglašavanja dogovora između 38 mobilnih operatora iz EU i Zapadnog Balkana. BH Telecom je u proteklom periodu značajno unapredio važeću ponudu dodatnih Travel paketa namenjenih za korištenje usluge prenosa podataka u romingu, te će u narednom periodu do 01. oktobra 2023. izvršiti sve obaveze proistekle prihvatanjem “EU/WB6 Roaming deklaracije“.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)