×


  Komunikacije -- Data și ora publicării: 05.05.2023 18:43:21

  CRNA-GORA-TELEKOM / Crnogorski Telekom jedan od potpisnika EU inicijative za usklađivanje cena internet rominga  PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 28. april 2023. / Crnogorski Telekom jedan je od 38 evropskih telekomunikacionih operatora koji rade na usklađivanju cena rominga između zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana, u okviru procesa kojim upravljaju Evropska komisija i Savet za regionalnu saradnju.

  Nakon što su na Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, održanom u Tirani u decembru 2022. godine, potpisali Deklaraciju o romingu, telekomunikacioni operatori Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana – među kojima je i Crnogorski Telekom – održali su uz posredovanje Saveta za regiolnanu saradnju i Evropske komisije (EK) seriju sastanaka koji su za cilj imali usklađivanje cena internet rominga između EU i Zapadnog Balkana, počevši od 1. oktobra 2023. godine. Ovaj proces od samog početka predstavlja dobrovoljnu inicijativu operatora ZB i EU.

  U ovoj fazi, 38 telekomunikacionih operatora postiglo je sporazum o usklađivanju najviših maloprodajnih cena za internet roming u oba smera između zemalja EU i Zapadnog Balkana. Efekat ovog sporazuma je da će se trenutne prosečne cene internet rominga od 1. oktobra 2023. godine smanjiti za otprilike jednu trećinu, odnosno da će maksimalna cena za 1GB podataka u romingu iznositi 18 eura (bez PDV-a). Telekomunikacioni operateri zemalja EU i Zapadnog Balkana trenutno rade na kreiranju usluga s cenama ispod maksimalne dogovorene cene, koje će biti dostupne za kupovinu što širem broju korisnika interneta u romingu.

  „Cilj ove inicijative je da podrži mobilnost i pojednostavi povezivanje građana i biznisa EU i Zapadnog Balkana. Prednosti su mnogobrojne – značajno smanjenje cena za korisnike iz EU znači jačanje veza između EU i našeg regiona i podsticanje poslovanja izvan granica zbog nižih operativnih troškova, ali i to da će Zapadni Balkan postati privlačnija destinacija za turiste iz EU, čime će se postići multipikativni efekti za ekonomije ZB“, navodi se u saopštenju Crnogorskog Telekoma.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)