×


  Komunikacije -- Data și ora publicării: 02.01.2023 15:27:15

  ORION-TELEKOM / Orion telekom povećava cene za biznis korisnike  BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 30. decembar 2022. / Operator Orion telekom najavio je povećanje cene Internet usluge za sve biznis korisnike, bez obzira na status ugovorne obaveze, vrste usluga koje koriste i pristupnu tehnologiju, i to u iznosu uvećanja od 10% na dosadašnju cenu usluge.

  Uvećanje cene nastupiće od 1. februara 2023. godine, i biće iskazano na svim narednim računima.

  Moramo napomenuti da je prethodno povećanje cene bilo 30. septembra 2022. godine, kao i da se očekuje i ponovno poskupljenje cena za privatne korisnike pod ugovornom obavezom ili kroz prepaid.

  Korisnici koji nisu zadovoljni promenom imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade štete, u roku od 30 dana od dana postavljanja obaveštenja, u skladu sa članom 107. Zakona o elektronskim komunikacijama.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)