×


  Komunikacije -- Data și ora publicării: 06.06.2022 15:28:06

  TELEKOM-CRNA-GORA / Akcionarima Telekoma 2,84 miliona evra na ime dividende  PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 4. jun 2022 / Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma donela je odluku da se deo prošlogodišnje neto dobiti, u iznosu od 2,84 miliona evra, isplati akcionarima na ime dividende. Bruto iznos dividende po akciji je šest centi.

  Preostali deo dobiti u iznosu od 219,67 hiljada evra raspodeliće se u zadržanu dobit - navodi se u saopštenju.

  Deoničari su na redovnoj Skupštini usvojili finansijski i izvještaj o poslovanju za prošlu godinu.

  - Raspravljano je i o predlogu Odbora direktora da Skupština akcionara da ovlašćenje za otkup sopstvenih akcija preduzeća, te je odlučeno da se za navedenu svrhu opredeli iznos od milion erva koji će biti utrošen u narednih deset meseci - dodaje se u saopštenju.

  Skupština akcionara je za nezavisnog revizora društva za ovu godinu izabrala revizorsko preduzeće Ernst&Young, a usvojena je i politika naknada.

  Izvršni direktor Telekoma, Stjepan Udovičić, rekao je da su u kompaniji zadovoljni rezultatima ostvarenim u prošloj godini.

  Uz sve to, Crnogorski Telekom, kako je rekao, okreće novu stranicu svog razvoja i kada je reč o ulaganju u razvoj zaposlenih, napušta poglavlje štednje u tom delu i započinje stranicu ulaganja u zaposlene.

  Udovičić se osvrnuo na odnos kompanije prema akcionarima i deoničarima.

  - Zahvaljujući svemu navedenom, došli smo u poziciju da se založimo za predlog akcionara za otkup sopstvenih akcija Crnogorskog Telekoma i održimo stabilan iznos dividende koji ćemo ove godine isplatiti - naveo je Udovičić.

  Crnogorski Telekom već deceniju i po na veoma konkurentnom telekomunikacionom tržištu u Crnoj Gori ostaje jedini telekomunikacioni operator čije se akcije nalaze na berzi.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)