×

  Komunikacije -- Data și ora publicării: 10.04.2022 21:12:43

  TELESTE / Teleste održao godišnju skupštinu korporacije  TURKU, FINSKA – 8. april 2022. - Godišnja skupština korporacije Teleste održana je 6. aprila 2022. godine. U cilju sprečavanja širenja pandemije COVID-19, godišnja skupština održana je bez prisustva akcionara i njihovih punomoćnika na mestu održavanja sednice. Akcionari društva su učestvovali na sednici i svoja akcionarska prava ostvarili glasanjem unapred.

  Godišnja skupština usvojila je finansijske izveštaje i konsolidovane finansijske izveštaje. Članovi Upravnog odbora kao i generalni direktor razrešeni su obaveze za finansijsku 2021. godinu.

  Godišnja skupština donela je odluku u skladu sa predlogom Upravnog odbora da se, na osnovu usvojenog bilansa stanja, isplati dividenda od 0,14 evra po akciji za finansijski period koji se završio 31. decembra 2021. godine, za akcije koje nisu koje drži Društvo. Registarski datum za isplatu dividende je 8. april 2022. godine, a dividenda će biti isplaćena 19. aprila 2022. godine.

  Godišnja skupština odlučila je da broj članova Upravnog odbora bude šest. Za članove Upravnog odbora izabrani su gospodin Jussi Himanen, g. Vesa Korpimies, gđa Mirel Leino-Haltia, g. Timo Luukkainen, g. Heikki Makijarvi i g. Kai Telanne.

  Odlučeno je da naknade članovima Upravnog odbora ostanu nepromenjene i da se isplaćuju na sledeći način: 66.000 evra godišnje za predsednika i 33.000 evra godišnje za svakog člana. Godišnja naknada člana Odbora koji obavlja funkciju predsednika Komisije za reviziju iznosi 49.000 evra godišnje. Od godišnje naknade koja će biti isplaćena članovima odbora, 40 odsto ukupne bruto naknade biće iskorišćeno za kupovinu akcija Teleste korporacije za članove odbora putem trgovanja na regulisanom tržištu u organizaciji Nasdak Helsinki Ltd, a ostatak plaćeno u gotovini. Članovima Upravnog odbora niti predsedniku Komisije za reviziju ne plaća se naknada za zasebnu sednicu. Članovima Odbora za reviziju plaća se kotizacija od 400 evra za sastanke Odbora za reviziju na kojima učestvuju.

  Godišnja skupština odlučila je da broj revizora Teleste korporacije bude jedan. PricevaterhouseCoopers Oi, ovlašćeni javni računovođe, izabran je za revizora kompanije, a PricevaterhouseCoopers Oi je imenovao gospodina Markkua Launisa, APA, za glavnog revizora. Odlučeno je da se revizorska naknada isplati na osnovu računa odobrenog od strane Društva.

  Godišnja skupština usvojila je izveštaj o zaradama Društva za 2021. godinu.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)

>