×

  Komunikacije -- Data și ora publicării: 17.10.2021 14:24:09

  TELEKOM-CG / Crnogorski Telekom pokrenuo platformu eTrust  PODGORICA (MEDIA EXPRES) / 16. oktobar 2021. / Crnogorski Telekom razvio je eTrust - platformu za usluge koja je bazirana na modernoj tehnologiji i svim standardima sigurnosti, a koja će voditi društvo u pravcu digitalizacije i omogućiti benefite građanima, privredi, javnoj upravi, životnoj sredini.

  To je saopšteno na konferenciji za medije koju je organizovao Crnogorski Telekom na temu eTrust: usluge od povjerenja, a na kojoj su predstavljni novi servisi: eTrust Potpis, eTrust Pečat, eTrust Vremenski pečat i eTrust Verifikacija.

  Direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju, Dušan Banović, rekao je da se prethodnih dana dosta slušalo o digitalnoj transformaciji zemlje i regiona Zapadnog Balkana, a Crnogorski Telekom kao tehnološki lider koji prati sve inovativne trendove u industriji uvek nastoji da pruži konkretne usluge i rješenja.

  - Crnogorski Telekom je odlučio da se aktivira na polju usluga od povjerenja i danas smo kvalifikovani pružalac usluga od povjerenja u skladu sa svom zakonskom regulativom u domenu elektronskog identiteta i elektronskog potpisa. Da bi to bilo moguće, mi smo implementirali eTrust platformu koja je bazirana na modernoj tehnologiji i svim nacionalnim i međunarodnim standardima sigurnosti i ono što je bitno je da kroz servise elektronskog potpisa, elektronskog pečata, vremenskog pečeta, kao i verifkacije validnosti elektronskih dokumenata, omogućimo sve ovo na jednom mjestu - rekao je Banović.

  U pitanju je, kako je pojasnio, živi sistem koji će pratiti nove zahteve korisnika, razvoj tehnologije, kao i sve promene u zakonskoj i pravnoj normativi.

  Rukovodilac Odjeljenja za digitalnu transformaciju u Telekomu, Tanja Bokan, pojasnila je da je eTrust potpis zapravo potpis u digitalnom svetu.

  - Ono što je svojeručni potpis u papirnom svetu, eTrust potpis nam omogućava u digitalnom. Elektronski dokumenti koji se potpišu sa elektronskim potpisom imaju istu zakonsku vrednost. Sve isto vredi i za ePečat, a eTrust Vremenski pečat je nova usluga koji služi da se overi određeni elektronski dokument. Dakle, eTrust Vremenski pečat vam garantuje da je elektronski dokument zaista postojao u određenom vremenu. Dodatna uloga elektronskog vremenskog pečata je da produžava validnost digitalno potpisanih dokumenata - objasnila je Bokan.

  Potpuno nova usluga je, kako je kazala, eTrust verifikacija koja omogućava da se proveri da li je elektronski dokument koji dobijete valjano elektronski potpisan.

  - Registracija će se obavljati online putem, podnošenjem zahteva, onda ide proces verifikacije dokumenata, lične identifikacije i dolazite do svog eTrust korisničkog naloga i do svog prvog elektronskog potpisa. eTrust korisnički nalog ostaje aktivan, nema nikakve ugovorne obaveze. Ako se ukaže potreba da elektronski potpisuje osoba može putem portala da kupi komercijalni paket za fizička lica - eTrust standard paket koji sadrži 100 transakcija i važi godinu. Njegova cena je 19,90 eura godišnje - rekla je Bokan.

  Građani koji se registruju dobiće 10 besplatnih eTrust akcija (potpisa ili verifikacija) koji će biti validni narednih šest meseci.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)
NEW EUROPE MARKET Dubrovnik 6-9 SEPTEMBER 2021 JOIN LIVE EVENT
>