×

  Komunikacije -- Data și ora publicării: 14.09.2021 14:20:19

  TELEKOM-SRBIJA / Zaključen ugovor između Telekoma Srbija i Pošte Srbije  BEOGRAD (MEDIA EXPRES) / 13. septembar 2021. / JP „Pošta Srbije“ donela je odluku o prestanku poslovanja u sferi obavljanja delatnosti kablovskih telekomunikacija, u skladu sa planovima za unapređenje kvaliteta svoje osnovne delatnosti

  U skladu sa ovom odlukom, zaključen je ugovor kojim se svojina na elektronskoj komunikacionoj opremi preko koje funkcionišu usluge pristupa internetu i kablovskoj televiziji „Pošta neta“ prenosi na kompaniju „Telekom Srbija“ a.d. Beograd.

  To praktično znači da će ubuduće korisnicima „Pošta neta“ biti omogućen pristup najsavremenijim uslugama interneta i televizije „Telekoma Srbija“, o čemu će korisnici koji imaju potpisane ugovore sa „Pošta netom“biti direktno obavešteni pisanim putem.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)
NEW EUROPE MARKET Dubrovnik 6-9 SEPTEMBER 2021 JOIN LIVE EVENT
>