×

  Televizija -- Data și ora publicării: 06.09.2021 23:53:37

  TELESTE / Emitovanje televizije preko DAA  Turku, Finska (MEDIA EXPRES) / 6. septembar 2021. / Veliki tehnološki prelazi predstavljaju izazov. Nesporno je da je uvođenje arhitekture distribuiranog pristupa (DAA) upravo ovakva transformacija. U ovom blogu Julius Tikkanen, šef sektora platformi video usluga u kompaniji Teleste, govori o tome koji su izazovi iz perspektive emitovanja i kako se oni rešavaju dok pretplatnici nastavljaju da uživaju u televizijskim uslugama bez prestanka.

  Većina kablovskih operatera emituje svoj program preko kontrolnih centara koji rade već 10-15 godina i uskoro će zastareti. Ovi postojeći centri obično nisu sposobni da se nose sa prelaskom na DAA. Vidimo da naši klijenti planiraju implementaciju RPD čvorova, ali planiranje neizbežnih nadogradnji kontrolnih centara takođe bi trebalo da se dešava istovremeno. Paralelno planiranje uštedelo bi mnogo vremena jer složenost integracije video kontrolnih centara i DOCSIS opreme zahteva besprekornu saradnju između „Odeljenja za emitovanje “ i „Odeljenja DOCSIS“. Njihova saradnja sada je važnija nego ikad. Da bi se to postiglo, potrebno je međusobno razumevanje potreba, u suprotnom odeljenja usporavaju jedno drugo i radnje postaju neusklađene.

  Poravnati, ali ne kombinovani

  Kombinovanje putanja, uvođenje DAA -e i nadogradnja video kontrolnih centara nije uvek neophodno. Kako vidimo, ova dva puta se mogu poravnati, a da se drže odvojeno. Oprema za emitovanje može se pojedinačno nadograditi i potpuno pripremiti za potpuno uvođenje DAA, bez obzira na raspored i napredak uvođenja DAA. Obično kablovski operateri imaju tradicionalne Edge QAM lokacije koje emituju TV kanale, često širom zemlje. Ti Edge QAM-ovi rade 10-15 godina i sada su blizu zastarevanja. Da bi došlo do potpunog uvođenja DAA, ovaj stari hardver će biti potrebno nadograditi. A kada dođe do ove nadogradnje, od vitalnog je značaja da se Edge QAM rešenja nadograde tako da sadrže Video Core ili barem Video Engine koji je spreman da obezbedi video sadržaj preko DAA.

  Uloga adaptacija

  Kada se sve Edge QAM lokacije nadograde, adaptacije će igrati ključnu ulogu. One obezbeđuju da nova tehnologija može da isporuči isti visokokvalitetni prenos i da podržava stare televizore. Takođe moramo uzeti u obzir različite sisteme uslovnog pristupa koje koriste operatori. Postoji i određeni broj TV kanala koje je potrebno multipleksirati i enkriptovati. Često postoje lokalni kanali koji formiraju različite kombinacije koje je potrebno multipleksirati u različite pakete, a možda je potrebno neke kanale isključiti iz ovih paketa.

  Od Edge QAM do video engines

  Postoje posebne ključne karakteristike i funkcije Edge QAM-ova koji moraju biti pripremljeni za isporuku videa preko DAA kada se koriste čvorovi Remote PHY (RPD) ili Remote MACPHY (RMD). Video sadržaj mora biti enkapsuliran i tuneliran sa L2TP. Takođe je potrebna veća propusnost; za sve lokacije potrebni su interfejsi od najmanje 10 GB. Moramo biti spremni i da konfigurišemo te RPD i RMD čvorove za dobijanje sadržaja sa Edge QAM-ova koji sada prenose video preko IP/L2TP -a, pretvarajući stare Edge QAM-ove u nove video mašine dok funkcionalnost jezgra videa u Edge QAM-u ili na zasebnom uređaju pruža konfiguraciju čvorovima. Kako se mreže ne okreću prema DAA preko noći, trebalo bi imati hibridnu funkcionalnost. U praksi, sposobnost prenošenja tradicionalnog RF i L2TP enkapsuliranog video zapisa istovremeno je često obavezna. Konačni cilj je, naravno, da se sav video saobraćaj prenosi preko L2TP/IP na čvorove RPD i RMD, a konverziju IP u QAM vrše ti udaljeni čvorovi.

  Izazovi se mogu prevazići

  Nekoliko integracionih projekata naučilo nas je da implementaciju video isporuke preko DAA projekata ne nazivamo lakom. Međutim, izazovi se mogu prevazići. Iako su OTT usluge promenile ponašanje potrošača, tradicionalno emitovanje će i dalje imati svoje mesto kao usluga koju operateri kablovske televizije mogu ponuditi, za razliku od mnogih njihovih rivala. Kako bi se razlikovali, alata nikad dosta.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)
NEW EUROPE MARKET Dubrovnik 6-9 SEPTEMBER 2021 JOIN LIVE EVENT
>