×


  Radio -- Data și ora publicării: 24.03.2021 01:27:00

  RADIO-BGD-NOA / Radio Beograd digitalizovao 50 godina arhivske građe sa kompanijom NOA  Beograd (MEDIA EXPRES) / 22. mart 2021. / Radio Beograd, deo javnog servisa Radio-televizije Srbije (RTS), počeo je sa emitovanjem 1929. godine. U nastojanju da zaštiti svoju bogatu istoriju i olakša pristup vrednom sadržaju, ova medijska kuća se nedavno odlučila za veliki projekat migracije baze podataka. Da bi to učinili, pozvali su u pomoć stručnjaka za arhiviranje, kompaniju NOA.

  Tako je NOA – u saradnji sa srpskim partnerom i sistem integratorom Kompani DigiTV – krenuo u šemu za modernizaciju celokupnog procesa arhiviranja Radio Beograda, postupno ukidajući različite nasleđene baze podataka i zamenjujući ih jedinstvenim sistemom upravljanja arhivom NOA mediARC.

  U teoriji ovaj zadatak može izgledati jednostavno, ali u praksi je predstavljao priličan izazov. Da bi se postigli potrebni rezultati, bilo je potrebno normalizovati sve izvorne baze podataka pre uvoza informacija u centralnu bazu podataka arhive mediARC. Novi sistem mediARC funkcioniše u saradnji sa već postojećim radnim stanicama NOA Record Radio Beograda i zamenjuje jobDB sistem.

  Takođe, tokom nekih 50 godina Radio Beograd je prenosio kataloške informacije prema Winisisu i MS Access bazama podataka, a zbog promene načina rada tokom tako dugog vremenskog perioda, doslednost se uveliko razlikovala, što je zahtevalo značajnu konsolidaciju. Srećom, zahvaljujući semantičkom i relacionom pristupu mediaARC-a, konsolidacija i normalizacija bili su ne samo mogući, već su rezultirali doslednim dizajnom podataka koji je unapredio rad na arhiviranju Radio Beograda, uključujući zasebne celine za osobe, nosače i segmente sadržaja kao što su albumi i naslovi.

  Pored toga, pošto je veći deo arhivske građe nedovoljno označen ili na neskladan način, većina procesa označavanja morala je da se odvija tokom faze migracije. Delikatan posao, kada se radi sa deset različitih baza podataka, takođe uzimajući u obzir činjenicu da ovi nasleđeni podaci iz poslednjih 50 godina predstavljaju potpunu i nezamenljivu baštinu emitera. Sve to prelazi u ogroman projekat digitalizacije, koji obuhvata rad 10 katalogista tokom toliko godina - i potencijalno predstavlja oko 500 godina rada!

  Generalni direktor kompanije NOA Christophe Kummer objašnjava da je, s obzirom na kontekst, i uprkos činjenici da je bilo neizbežno da se greške pojave zbog nedoslednosti u opisivanju podataka, cilj bio objediniti 80–90% podataka u “smisleni korpus” mediARC.

  - Tako je važno biti u mogućnosti da pomognemo institucijama da zaštite svoje kulturno nasleđe i to na efikasan način. Potreba za standardizacijom materijala iz deset različitih baza podataka tokom toliko godina sigurno je predstavljala izazov. Ali zahvaljujući našoj stručnosti i iskustvu, uspeli smo uspešno da prenesemo dragoceni repertoar Radio Beograda na koherentan način koji će olakšati pristup i očuvanje ovog sadržaja u budućnosti – rekao je Kummer.

  Sa nedavnim instalacijama u Hrvatskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, NOA mediARC stekao je snažnu bazu korisnika i u radiodifuziji i u institucionalnom arhiviranju. Pružajući kupcima strukturirano i fleksibilno upravljanje sadržajem visokih performansi koje će trajati decenijama, mediARC omogućava pristup dubokom nivou baze podataka i olakšava stvaranje izuzetno specifičnih poslovnih procedura koristeći složene i sofisticirane tokove posla.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)