×

  Kino -- Data și ora publicării: 12.09.2018 01:04:21

  FILMSKI-CENTAR-SRB-KONKURS / Filmski centar Srbije raspisao konkurs za sufinansiranje domaćih filmova  Beograd (MEDIA EXPRES) / 11. septembar 2018. / Filmski centar Srbije je saopštio da je raspisao konkurse za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova, kratkometražnih igranih filmova, domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova i sufinansiranje proizvodnje domaćih kratkometražnih dokumentarnih filmova.

  Konkursi u ove četiri kategorije otvoreni su do 10. oktobra 2018. godine.

  Prijavni formular i konkursna dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku u elektronskoj formi u PDF formatu, na elektronsku adresu Filmskog centra Srbije: konkurs2018@fcs.rs (sa obaveznom naznakom naziva projekta i naziva konkursa za koji se projekat prijavljuje u naslovu mejla).

  Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom formularu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

  Formular konkursne prijave i prilozi koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, dostupni su na internet stranici Filmskog centra Srbije.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)

>