×


  Nevladine organizacije -- Data și ora publicării: 04.06.2018 00:00:07

  NUNS-PREDSEDNIK / Slaviša Lekić reizabran za predsednika NUNS-a  Beograd (MEDIA EXPRES) / 3. jun 2018. / Skupština Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) izabrala je novo rukovodstvo asocijacije za naredni četvorogodišnji period. Za predsednika NUNS-a izabran je Slaviša Lekić, koji je i prethodnih godinu dana bio prvi čovek Udruženja.

  On je na ovu funkciju došao u martu 2017. godine na vanrednoj skupštini nakon povlačenja prethodnog predsednika Vukašina Obradovića.

  NUNS je na Izbornoj skupštini 26. maja birao novo rukovodstvo, a za članove Izvršnog odbora izabrani su Željko Bodrožić, Tamara Skrozza, Biljana Stepanović, Jelka Jovanović, Slobodan Arežina, Tatjana Jakobi, Vojislav Stevanović, Marina Fratucan, Nedžat Behljulji i Anđela Milivojević.

  Za Sud časti izabrani su Vlado Mareš, Danica Vučenić, Momčilo Pantelić, Draga Božinović i Safeta Biševac.

  Za članove Nadzornog odbora najviše glasova dobili su Vuk Cvijić, Mihajlo Kovač, Ljubomir Đorđević, Vukašin Obradović i Duško Medić.

  - Srbija je jedina zemlja regiona koja beleži silazni trend na polju demokratije. U Srbiji politički i ekonomski uticaji stvaraju pasprostranjenu autocenzuru. Zato i selektivne medijske subvencije i reklamiranje i ograničen napredak u smanjivanju disproporcije između obaveza Srbije na planu ljudskih prava i njene prakse na tom području. Srbija je zemlja u kojoj je nebezbedno biti novinar i u kojoj novinari rade u neprijateljskom okruženju - rekao je Slaviša Lekić nakon reizbora.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)