×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 05.04.2018 12:50:29

  VEM – NOVA TV – SLOVENIA BROADBAND / VEM odobrio prodaju Nove TV Slovenia Broadbandu  Zagreb, Hrvatska (MEDIA EXPRES ADRIA) / 05. 04. 2018. / Vijeće za elektroničke medije, na sjednici održanoj 26. ožujka 2018., donijelo je jednoglasnu odluku da su sada stečeni zakonski uvjeti za stjecanje sto posto dionica društva Nova TV d.d. od strane Slovenia Broadbanda, odnosno da se koncentracija ne smatra nedopuštenom u smislu Zakona o elektroničkim medijima.

  Slovenia Broadband S.a.r.l., koje je podnijelo novu prijavu 24. siječnja 2018., je međunarodno holding društvo koje upravlja poslovanjem raznih operativnih društava u srednjoj i istočnoj Europi uključivo i na području Republike Hrvatske.

  Podnositelj prijave svoj novi zahtjev podnosi i obrazlaže pozivom na prethodnu odluku Agencije za elektroničke medije, kada je odlučeno da se koncentracija smatrana nedopuštenom zbog povezanosti podnositelja prijave i trgovačkog društva Totalna televizija d.o.o. u smislu članka 53. i 61. Zakona o elektroničkim medijima i činjenice da je Totalna televizija d.o.o. operator.

  Podnositelj prijave je u svojoj prijavi naveo da je ponukan odbijajućom odlukom Vijeća i razlozima koje je Vijeće u svojoj odluci od 14. studenog 2017. navelo kao prepreku pozitivnom rješenju svog zahtjeva, društvo United Group B.V. prenijelo sve poslovne udjele u društvu TOTAL TV B.V. sa sjedištem u Amsterdamu, Nizozemska, na treću nepovezanu osobu, trgovačko društvo V-Investement Holdings B.V., također sa sjedištem u Amsterdamu, Nizozemska.

  S obzirom na to da trgovačko društvo Totalna televizija d.o.o. više nije povezana osoba podnositelja prijave, Vijeće je nakon provedenog postupka i slijedom pravno odlučnih činjenica, donijelo odluku da se predmetna koncentracija ne smatra nedopuštenom u smislu Zakona o elektroničkim medijima.

  www.e-mediji.hr

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)