×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 03.01.2018 00:13:38

  RAK - TELEOPERATERI / RAK odobrio smanjenje cijena  Sarajevo, Bosna i Hercegovina (MEDIA EXPRES ADRIA) / 02. 01. 2018. / Krajem prosinca 2017 godine, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, RAK, odobrila je nove cijene operaterima u zemlji.

  "U skladu sa Pravilom o izmjenama i dopunama Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 55/16), operatori su izvršili usklađivanje cjenovnika prema odredbama Pravila i rješenjima Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) nakon sprovedene Analize Tržišta 7 kojim su utvrđene cijene terminacije (završavanja) nacionalnih poziva u mobilne mreže BiH, i dostavili ih Agenciji na saglasnost. Agencija je nakon sprovedene analize, dala saglasnosti u novembru 2017. godine, na izmjene cjenovnika Telekomu Srpske a.d. Banja Luka, BH Telecomu d.d. Sarajevo i Hrvatskim telekomunikacijama d.d. Mostar, sa datumom stupanja na snagu od 1.1.2018. godine", saopćili su iz RAK-a.

  Nove cijene korisnicima navedenih operatera donose smanjenje cijene poziva prema brojevima mobilnih mreža drugih operatora u BiH, kao i na smanjenje cijene terminiranja nacionalnih poziva u mobilne mreže.

  Od 01.01.2018. na snazi će biti sljedeći cjenovnici za korisnike osnovnih tarifnih paketa:

  BH Telecom d.d. Sarajevo - Cijena poziva prema brojevima mobilnih mreža drugih operatora u BiH (00:24 sata), za korisnike tarifnih paketa BizPhone30, ISDN BRA Phone8 i ISDN BRA BizPhone20 smanjuje se sa 0,25 KM/min (cijena bez PDV-a) na 0,243KM/min (cijena bez PDV-a), dok se za korisnike tarifnih paketa BizPhone50, ISDN BRA Phone23 i ISDN BRA BizPhone50 smanjuje sa 0,225 KM/min (cijena bez PDV-a) na 0,219 KM/min (cijena bez PDV-a). U sklopu ponude IP Centrex usluge, smanjuje se cijena poziva prema brojevima mobilnih mreža drugih operatora u BiH sa 0,23 KM/min (cijena bez PDV-a) na 0,223 KM/min (cijena bez PDV-a). Za korisnike Multimedijalnih paketa smanjuje se cijena poziva prema drugim mobilnim mrežama u BiH sa 0,25 KM/min (cijena bez PDV-a) na 0,243 KM/min (cijena bez PDV-a).

  Telekom Srpske a.d. Banja Luka – Cijena usluga u fiksnoj telefoniji u nacionalnom telefonskom saobraćaju (pozivi prema ostalim mrežama u BiH) se smanjuje sa iznosa od 0,25 КМ/min na 0,243 КМ/min (bez PDV-а).

  Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar – Prema cjenovniku, mijenja se cijena poziva prema drugim mobilnim mrežama u BiH. Za privatne korisnike tarifnih modela: Osnovni tarifni model, Basic, Super 50, Super 50 plus, Business, Businnes pro, HOMEBOX BASIC, HOMEBOX, HOMEBOX SUPER, te za prepaid usluge i javne telefonske govornice, smanjuje se cijena poziva prema drugim mobilnim mrežama u BiH sa 0,25 KM/min (bez PDV-a) na 0,236 KM/min (bez PDV-a). Za poslovne korisnike tarifnih modela: Osnovni tarifni model, Super 50, Super 50 plus, Business, Businnes pro, OFFICEBOX BASIC, OFFICEBOX smanjuje se cijena poziva prema drugim mobilnim mrežama u BiH sa 0,25 KM/min (bez PDV-a) na 0,236 KM/min (bez PDV-a). Za poslovne korisnike Net Phone, paketa smanjuje se cijena za pozive prema drugim mobilnim mrežama u BiH sa 0,22 KM/min (bez PDV-a) na 0,206 KM/min (bez PDV-a).

  Regulatorna agencija za komunikacije, RAK, osnovana je u ožujku 2001. godine Zakonom o komunikacijama BiH kao nezavisno regulatorno tijelo. Nadležnost RAK-a je provođenje regulacije i kontrole poštivanja zakona i pravila,licenciranje operatera u sektorima emitiranja i telekomunikacija, planiranje, upravljanje i dodjeljivanje frekventnog spektra, primjenjivanje tehničkih i drugih standarda koji se tiču kvaliteta, te uspostavljanje i održavanje sistema naknada za dozvole.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)