×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 11.12.2017 18:21:27

  REGULATORI – BEREC / Održana završna sjednica BEREC-a  Zagreb, Hrvatska (MEDIA EXPRES ADRIA) / 11. 12. 2017. / U Kopenhagenu, Danska 7. i 8. prosinca 2017. godine održana je završna ovogodišnja Plenarna sjednica europskog regulatornog tijela za elektorničke komunikacije, BEREC-a (Body of European Regulators for Electornic Communications). Glavne teme sastanka bile su vezane za usvajanje dokumenata kao što su godišnji plan rada BEREC-a za 2018. godinu, BEREC-ovog komunikacijskog plana za 2018. godinu, izvješća vezanog uz implementaciju obveza o mrežnoj neutralnosti na temelju Uredbe o mrežnoj neutralnosti te daljnja rasprava o reviziji regulatornog okvira za elektorničke komunikacije.

  Usvojen je godišnji plan rada za 2018. godinu i s njim povezani komunikacijski plan BEREC-a za 2018. godinu. Komunikacijski plan sadrži pet komunikacijskih aktivnosti koje su izravno povezane s pet glavnih strateških aktivnosti BEREC-a u 2018. Oba plana usklađena su sa srednjoročnom strategijom BEREC-a usvojenom početkom listopada 2017.

  Usvojeno je izvješće koje prikazuje aktivnosti regulatornih tijela za razdoblje od 30. travnja 2016. do 30. travnja 2017. godine, a koje je vezano za implementaciju obveza o mrežnoj neutralnosti na temelju Uredbe o mrežnoj neutralnosti. Krajem kolovoza 2016. BEREC je donio smjernice koje regulatornim tijelima Europske Unije pomažu u obavljanju nadzora i kontorle provedbe Uredbe o mrežnoj neutralnosti.

  S obzirom na to da se na posljednjoj sjednici u godini uvijek bira ćelništvo tijela za naredno razdoblje, odnosno potpredsjedavajući BEREC-a za 2018. godinu i predsjedavajući BEREC-a za 2019. godinu, tako je i ova sjednica odabrala čelnike tijela. George Michaelides iz OCECPR-a iz Cipra i Dan Sjoblom iz PTS-a Švedska bit će potpredsjedavajući BEREC-a za 2018. godinu, dok će predsjedavajući BEREC-a u 2019. godini, koji je također i potpredsjedavajući u 2018. godini, biti Jeremy Godfrey (ComReg iz Irske).

  BEREC se sastoji od Odbora regulatora koji čine predsjedavajući 28 nacionalnih reuglatornih autoriteta. BEREC savjetuje Europsku komisju i njezine članove koji vrše funkciju regulatornih tijela, a pomaže Europskom Parlamentu i Koncilu u vezi pitanja i problema vezanih za tržište elektorničkih komunikacija u regulatornim okvirima Europske Unije.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)