×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 11.12.2017 18:02:34

  REGULATORI – FORUM / Održan prvi sastank Foruma saradnje regulatornih tela za elektronske komunikacije  Beograd, Srbija (MEDIA EXPRES ADRIA) / 11. 12. 2017. / Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge RATEL bila je domaćin prvog sastanka Foruma saradnje regulatornih tela za elektronske komunikacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, koji je održan 23. novembra 2017. godine u prostorijama RATEL-a.

  Prvi sastanak Foruma je bio posvećen razmeni iskustava i diskusiji o praćenju regulisanih cena u regionalnom romingu, cenama međunarodne terminacije, koordinacionim sporazumima o upravljanju RF spektrom i softveru za merenje kvaliteta servisa.

  Predstavnici svih prisutnih regulatornih tela su pozdravili inicijativu za uspostavljanje regionalnog foruma, istakli važnost ovakvog vida saradnje i izrazili spremnost da se ona nastavi.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)