×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 06.09.2017 21:29:13

  HAKOM - IZVJEŠĆE / HAKOM: izvješće o stanju tržšta 2Q2017  Zagreb, Hrvatska (MEDIA EXPRES ADRIA) / 06.09.2016. / HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, objavila je 06. rujna 2017. godine izvješće o stanju tržišta elektroničkih komunikacija za drugo tromjesečje 2017., u kojem su se nastavili pozitivni trendovi iz prethodnih razdoblja. HAKOM-ov izvještaj temelji se na redovito prikupljanim podacima od svih operatera na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj.

  Tržište telefonskih usluga u nepokratnoj javnoj mreži i dalje bilježi negativan trend. Ukupan prihod od telefonskih usluga smanjio se za 12,24 % i iznosio 408.603.353 kune. Od toga je maloprodajni prihod iznosio 348.044.612 kuna i zabilježio pad od 10,97 %, a veleprodajni je prihod iznosio 60.558.740 kuna i zabilježio pad od 18,89 %. Ukupan broj priključaka iznosio je 1.403.776, što je 0,42 % manje nego li u istom razdoblju 2016. godine. Broj korisnika samostalne telefonske usluge u nepokretnoj mreži manji je za 1,32 % i iznosio je 555.695, a broj korisnika telefonskih usluga manji je za 1,16 % i iznosio je 1.281.849. Broj korisnika usluge predodabira operatera (CPS) smanjio se za 26,49 % i iznosio 78.274. Ukupni odlazni promet operatera nepokretne javne komunikacijske mreže iznosio je 507.260.199 minuta, što je u usporedbi s istim razdobljem lani 9,17 % manje. Broj prenesenih brojeva povećao se za 12,91 % i iznosio 1.453.896.

  Ukupni prihod od telefonskih usluga u pokretnoj javnoj mreži iznosio je 1.057.833.841, što je za 1,36 % manje nego li u drugom kvartalu 2016. godine. Od toga je maloprodajni prihod od privatnih korisnika iznosio 642.932.734, 0,09 % manje. Korisnici bez pretplatničkih odnosa doprinijeli su s 261.858.071, ili 4,02 % manje, a maloprodajni prihod od korisnika s pretplatničkim odnosom povećao se za 2,79 % i iznosio 381.074.662 kune. Maloprodajni prihod od poslovnih korisnika smanjio se za 4,36 % i iznosio 212.178.056 kuna. Veleprodajni prihod u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži iznosio je 202.723.051 kunu i smanjio se za 2,09 % u odnosu na isti period lani. Broj korisnika u pokretnoj mreži smanjio se za 2,58 % i iznosio 4.335.049. Broj korisnika bez pretplatničkog odnosa smanjio se za 4,18 % i iznosio 2.258.737, a broj korisnika sa pretplatničkim odnosom povećao se za 4,22 % i iznosio 1.383.485. Broj poslovnih korisnika smanjio se za 9,45 % i iznosio 692.827. Ukupni odlazni promet operatera pokretne javne komunikacijske mreže porastao je za 0,03 % i iznosio 2.272.757.336 minute. Trajanje poziva vlastitih korisnika u roamingu u međunarodnim mrežama povećao se za 53,76 % i iznosio 47.003.958 minuta. Trajanje poziva stranaca u roamingu u nacionalnim mrežama povećao se za 43,28 % i iznosio 121.873.351 minutu. Broj poslanih SMS poruka smanjio se za 4,59 % na 3.730.290, a MMS poruka za 4,89 % na 3.730.290. Broj prenesenih brojeva u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži povećao se za 17,65 % u odnosu na drugo tromjesečje 2016. godine i iznosio 1.284.700.

  Ukupan prihod od usluga širokopojasnog pristupa internetu povećao se za 10,59 % u odnosu na isto razdoblje lani i iznosio 1.035.346.777 kuna, a od toga je prihod od pristupa internetu putem nepokretne mreže iznosio 477.771.333 kune što predstavlja rast od 7,85 %, a prihod od pristupa internetu pokretne mreže iznosio je 557.575.444 kune, odnosno 13,06 % vše nego li lani. Ukupni broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu porastao je za 4,84 % i iznosio 4.469.265, od čega je putem nepokretne mreže broj priključaka porastao za 6.68 %, a u pokretnoj mreži povećao se za 4,27 % i iznosio 3.391.467. Broj priključaka putem bakrene pristupne mreže smanjio se za 2,89 % i iznosio 446.047. Broj xDSL priključaka putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji smanjio se za 4,37 % i iznosio 181.626. Broj xDSL priključaka putem dijeljenog pristupa lokalnoj petlji smanjio se za 42,25 % i iznosio 82. Broj FttX priključaka povećao se za 76,76 % i iznosio 64.719. Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa povećao se za 9,15 % i iznosio 166.761. Broj priključaka putem kabelskih mreža povećao se za 11,40 % i iznosio 150.210. Broj priključaka putem ostalih tehnologija pristupa povećao se za 86,27 % i iznosio 68.353. Broj priključaka putem pokretnih mreža (UMTS, HSDPA i sl.) za privatne korisnike povećao se za 4,11 %, a pri tom je broj priključaka putem podatkovnih kartica iznosio 140.328 i smanjio se za 6,98 %, putem mobilnih telefona iznosio je 2.433.595 i povećao se za 4,11 %, te broj korisnika koji korste M2M tarife povećao se za 3,85 % i iznosio 27. Broj priključaka poslovnih korisnika povećao se za 6,95 % i iznosio 817.517. Od toga je broj prikć putem podatkovnih kartica porastao za 7,18 % i iznosio 139.423, broj priključaka putem moblnih telefona porastao je za 0,8 % i iznosio 530.405, a broj korisnika koji koriste M2M tarife porastao je za 36,51 % i iznosio 147.689. Broj korisnika 2D paketa usluga povećao se za 5,03 % i iznosio 489.199. Broj korisnika 3D paketa usluga smanjio se za 10,68 % i iznosio 314.923, a broj korisnika 4D paketa usluga povećao se za 24,60 % i iznosio 98.642. Broj korisnika samostalne usluge pristupa internetu povećao se za 46,42 % i iznosio 191.709. Ukupan promet po svim širokopojasnim pristupnim tehnologijama iznosio je 222.470.118 GB, što predstavlja porast od 38,68 % u odnosu na drugo tromjesečje 2016. godine.

  Ukupan prihod od usluga televizije povećao se za 5,35 % i iznosio 183.857.306 kune. Broj korisnika samostalne TV usluge povećao se za 25,15 % u odnosu na lani i iznosio 272.777. Ukupni broj priključaka kabelske televitije povećao se za 7,33 % i iznosio 166.399. Ukupni broj priključaka televizije utemeljene na internetskom protokolu povećao se za 4,86 % i iznosio 409.057. Ukupni broj priključaka satelitske televizije povećao se za 4,88 % i iznosio 182.126. Ukupni broj priključaka zemaljske naplatne TV smanjio se za 6,69 % i iznosio 58.648. Broj korisnika digitalnog zemaljskog televizijskog signala u RH smanjio se za 6,97 % i iznoso 664.275. Iz HAKOM-a napominju kako je IPTV i dalje vodeća tehnologija s tržišnim udjelom od oko 28 %, dok 45 % kućanstava televiziju prati putem digitalnog zemaljskog signala.

  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i mjerodavnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, koji je stupio na snagu 01. srpnja 2008. HAKOM u cilju ima osigurati tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, zaštitu interesa korisnika i mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija,podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)