×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 16.08.2017 11:11:33

  ARDCG - IZVJEŠĆE / Najprodavaniji dodatni paketi HBO i PINK  Podgorica, Crna Gora (MEDIA EXPRES ADRIA) / 16. 08. 2017. / Agencija za elektronske medije Crne Gore objavila je 14. kolovoza 2017. godine izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije radio i televizijskih korisnika zaključno s 31. srpnjem 2017. godine. Zemaljsku platformu sa slobodnim pristupom (free-to-air) koriste dva operatera. Radio-difuzni centar d.o.o. ima status operatera prvog multipleska digitalne zemaljske radio-difuzije, a pokriva cijeli teritorij Crne Gore, a djelomično ga koristi kao FTA platformu i kao patformu s uslovnim pristupom. Također ima status operatera MUX 2 čije kapacitete koristi kao platofrmu s uslovnim pristupom. Operatr lokalnog multipleksa MUX Ul L1 za općinu Ulcinj djelomično kao FTA platformu koristi M-tel d.o.o. Pravo na pristup nacionalnom multipleksu MUX 1 (besplatna televizija) imaju nacionalni javni emiter RTCG sa svoja dva kanala (TVCG1 i TVCG2) te emiteri TV Vijesti, TV Prva i TV Pink M. Pristup lokalnom multipleksu u općini Ulcinj imaju TV Teuta i TV Boin, u općini Podgorica TV Boin, u općini Bijelo Polje TV Sun, u općini Plav TV Glas Plava. U Budvi, Nikšiću i Pljevljima pravo pristupa lokalnim multpleksima ostvarili su lokalni javni emiteri čiji su osnivači skupštine općina Budva, Nikšić i Pljevlja.

  Za platforme s uslovnim pristupom odnosno pay-TV pravo distribucije imaju dva kabelska, tri IPTV, po jedan MMDS i DTH te dva operatera koji imaju odobrenja za zemaljsku platformu s uslovnim pristupom, s napomenom da jedan od IPTV operatera još nije počeo s pružanjem usluge.

  Broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem platformi s uslovnim pristupom iznosi 199 412, što je u usporedbi s brojm priključaka na kraju travnja 2017. godine 2,77 % više korisnika pay-TV usluga. Vodeću poziciju s 34,52 % ima KDS distribucija, a slijede DTH sa 32,90 %, IPTV sa 28,94 %, te DVB-T2 i MMDS s 2,79 % odnosno 0,91 %.

  Prosječna cijena osnovnog televizijskog paketa iznosila je 9,72 eura, a on u prosjeku sadrži 75 televizijskih kanala. Tri operatera nemaju dodatne pakete u svojoj ponudi, dok preostalih pet operatera u prosjeku nude 5 dodatnih paketa, čija je cijena u prosjeku 6,11 eura. Najzastupljeniji su oni dodatni paketi koji nude sportski i filmski sadržaji. Najprodavaniji dodatni paket u Crnoj Gori su PINK i HBO paketi s oko 9% i ARENA sportski paket sa približno 8 % učešća.

  Jedan operator pruža mogućnost pristupa usluga posredstvom interneta i putem aplikacija za mobilne terminale, a uslugu video on demand pruža samo jedan operator.

  Agencija za elektronske medije Crne Gore, nekadašnja Agencija za radio-difuziju (ARDCG), nezavisni je regulatorni organ koji vrši javna ovlašćivanja u skladu sa Zakonom o radio-difuziji, a osnivač Agencije je Republika Crna Gora.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)