×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 07.06.2017 13:31:51

  MREŽA TV – NEZAVISNA TV – VEM / Mreža TV traži razrješenje članova Vijeća za elektroničke medije  Zagreb, Hrvatska (MEDIA EXPRES ADRIA)/ 03.06.2017./ Nakon što je 2. lipnja 2017. godine Agencija za elektroničke medije Republike Hrvatske poslije održane sjednice Vijeća objavilo Odluku temeljem Obavijesti za izdavanja koncesija za obavljanje djelatnosti televizije broj 02/17, Nezavisna Televizija odnosno Mreža TV zatražila je javnom objavom od Vlade RH i Ministarstva kulture raspuštanje Vijeća za elektroničke medije.

  Na sjednici VEM-a održanoj 3. svibnja 2017. godine otvorene su pristigle ponude za koncesiju na digitalna područja D5, D6 i D7, koje su temeljene na Obavijesti o davanju koncesije 02/17 objavljenoj u Narodnim novinama 17. ožujka 2017. godine. U digitalnoj regiji D5 koja obuhvaća područje Primorsko-goranske, Istarske i dijela Ličko-senjske županije ponuditelj je bila Nezavisna televizija d.o.o.. Za digitalnu regiju D6 koja obuhvaća dio Karlovačke i dio Ličko-senjske županije ponuditelji su bile Nezavisna televizija d.o.o. I VOX Fenix j.d.o.o., dok su za digitalnu regiju D7 za područje Zadarske, Šibensko-kninske i dijela Ličko-senjske županije ponuditelji bile CCS Consulting d.o.o., Robur j.d.o.o., Televizija Dalmacija d.o.o., Televizija Jadran d.o.o. i VOX Fenix j.d.o.o..

  Vijeće je u Odluci, a nakon održane sjednice, 2. lipnja 2017. godine, objasnilo način donošenja odluka sukladno Zakonu o elektroničkim medijima prema kojemu se odluke donose većinom od četiri glasa te prema kriterijima propisanim člankom 73. stavkom 4. ZEM-a. Ti su kriteriji kako slijedi: "programski uvjeti sukladno ovom Zakonu, a napose količina vlastite proizvodnje, europskih audiovizualnih djela i djela neovisnih proizvođača; vrijeme objavljivanja; kvaliteta i raznovrsnost audiovizualnih i /ili radijskih programa; posebni tehnički, financijski (visina sredstava i financijska jamstva) i kadrovski uvjeti; poštivanje odredbi ovoga Zakona i propisa kojima se uređuju porezne i druge obveze pravnih subjekata prema državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u njihovom vlasništvu. Zaključak je Vijeća da niti jedan ponuditelj nije dobio potrebnu većinu glasova te da se Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije broj 02/17 u digitalnim regijama D5, D6 i D7 poništava.

  Vijeće je odlučilo da je jedina pristigla ponuda za regiju D5 "prema opisima ponuđenih emisije, za dio članova Vijeća, vrlo malo usredotočena na stvarne lokalne teme i zbivanja, osim kroz praćenje rada lokalnih vlasti u informativnim programima". Dalje navode kako "takav ponuđeni program ne donosi dodanu vrijednost lokalnom stanovništvu i njihovom kvalitetnom informiranju, a što bi omogućavalo bolju participaciju u lokalnim demokratskim procesima i događanjima". Nezavisna televizija (Mreža TV) dobila je 2 glasa "za" i 3 glasa "protiv", dok je jedan listić bio nevažeći.

  Vezano uz digitalnu regiju D6, Vijeće smatra da dvije razmatrane ponude "nisu u potpunosti ponuđenim programom odgovorile na zakonske kriterije za davanje koncesije, odnosno nisu dokazale da u kontekstu programa vlastite proizvodnje namijenjenog koncesijskom području pridonose ispunjavanju medijskih potreba stanovništva na tom području". Nezavisna televizija dobila je 3 glasa "za" i 1 glas "protiv". Vox Fenix nije dobio niti jedan glas, a dva su listića bila nevažeća.

  VEM je za digitalnu regiju D7 razmatrao pet ponuda "od kojih većina, za dio članova Vijeća, nije zadovoljavala kvalitetom i raznovrsnošću ponuđenih programa za lokalno stanovništvo, jedna od ponuda zadovoljavala je taj kriterij ali nije na odgovarajući način odgovorila na posebne financijske i kadrovske uvjete". Robur je dobio 3 glasa "za", Televizija Dalmacija dobila je 1 glas "za", Televizija Jadran dobila je 1 glas "za", a CCS Consulting i Vox Fenix nisu dobili niti jedan glas. Jedan listić bio je nevažeći.

  U svojoj objavi Mreža TV (Nezavisna televizija i Televizija Dalmacija) navodi kako želi "izvijestiti javnost o sramotnim postupcima i radu članova Vijeća za elektroničke medije koji za plaće od 15.000 kuna pa naviše nisu sposobni donijeti najobičniju odluku o dodjeli koncesije najboljem ponuđaču". Problem je djelomično u tome što je, iako je zakonski omogućeno Pravilnikom o radu, VEM odlučio glasovati u samo jednom krugu, umjesto u tri kruga glasovanja. Mreža TV također smatra da je VEM ovime pokazao kako na ovaj način štite "monopole velikih TV igrača, štete državnom proračunu, ograničava poduzetničke slobode, onemogućava zapošljavanje ljudi…". Ovakvu odluku VEM-a Mreža TV objašnjava nastojanjem VEM-a da spriječi širenje Mreže TV, koja je politički neovisna posljednjih 15 godina: "sigurni smo da ste ovo napravili prije svega da zaustavite Mrežu TV u daljnjem širenju našeg tv programa i da se u ovo uplela i aktualna politika koja ne može podnijeti našu istinski neovisnu uređivačku politiku. U zadnjih pet godina javili smo se za dvije nacionalne i čak pet regionalnih tv koncesija i gotovo svi ti natječaji su bili poništeni, duboko vjerujemo samo kako Mreža TV ne bi dobila mogućnost širenja". Objavu je Mreža TV zaključila apelom Vladi i Ministarstvu kulture: "tražimo od Vlade RH i Ministarstva kulture da odmah raspusti cjelokupno Vijeće za elektroničke medije, a javnost, strukovne udruge i medije da dignu glas protiv ovakvog rada Vijeća za elektroničke medije."

  Objava je dostupna na mrežnim stranicama Mreže TV, a iz Vlade, Ministarstva kulture i Vijeća za elektroničke medije nije do sada bilo odgovora.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)