×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 26.05.2017 17:50:15

  NUNS – REM / NUNS podneo krivičnu prijavu protv REM-a  Beograd, Srbija (MEDIA EXPRES ADRIA) /26.05.2017./ Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) podnelo je 24. maja 2017. godine krivičnu prijavu protiv članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM). Temeljem čl. 280-284 Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije NUNS je prijavio REM Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu "zbog postojanja osnovane sumnje da su, kao članovi Saveta REM-a, u svojstvu službenog lica, izvršili krivično delo nesavestan rad u službi iz člana 361. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srbije". Krivična prijava podnešena je protiv zamenika predsednika Saveta REM-a Gorana Petrovića i članova Saveta REM-a Miloša Rajkovića, Slobodana Veljkovića, Božidara Nikolića, Olivere Zekić, Aleksandre Janković, Gorana Pekovića, Đorđa Vozarevića i Radoja Kujovića.

  Prijavu NUNS temelji na tvrdnji da su navedena lica, kao članovi Saveta REM-a izvršili krivično delo nesavestan rad u službi iz člana 361. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srbije jer su propuštanjem dužnosti nadzora nad radom pružalaca medijskih usluga određenih Zakonom o elektronskim medijima, u toku predizborne kampanje za izbore za Predsednika Republike Srbije 02.04.2017. godine, "u uračunljivom stanju, očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teška povreda osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom Republike Srbije, Zakonom o elektronskim medijima Republike Srbije, Zakonom o izboru predsednika Republike odnosno Zakonom o izboru narodnih poslanika, kao i odredbama Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga".

  U prijavi se, takođe, navodi da su članovi Saveta REM-a "bili dužni i mogli biti svesni mogućnosti nastupanja teške povrede osnovnih ljudskih prava, a koja povreda je nesumnjivo nastupila, čime su teško povređena prava svih građanima Republike Srbije, kandidata koji su učestvovali u izboru za Predsednika Republike Srbije, a naročito teško povređeno pravo i interes javnosti da bude blagovremeno, istinito i potpuno informisana o svim pitanjima od javnog značaja, jer sve informacije koje utiču na izbor Predsednika Republike Srbije predstavljaju pitanja od javnog značaja".

  NUNS ističe da u toku predizborne kampanje za izbore za Predsednika Republike Srbije Savet REM-a nije pokrenuo ni jedan postupak protiv pružalaca medijskih usluga po službenoj dužnosti, a da su građani i aktivni učesnici izbornog procesa od 16. marta do 5. aprila 2017. tom regulatornom telu podneli 35 prijava, od kojih se "najveći broj odnosio na situaciju da su pružaoci medijskih usluga davali prednost kandidatu Aleksandru Vučiću, a da su drugi kandidati bili diskriminisani ili, čak, omalovažavani".

  U prijavi NUNS dalje navodi da je Savet REM-a "održao samo nekoliko ‘telefonskih sednica’ ali ne da bi hitno odlučio o prijavama građana zbog nesavesnog rada pružaoca medijskh usluga već da bi, krajnje licemerno, odlučivao o mogućnosti ili nemogućnosti emitovanja spotova određenih kandidata, na zahtev samih pružaoca medijskih usluga".

  NUNS zaključuje da sz članovi Saveta REM-a "sami sebe okvalifikovali kao nedostojne dužnosti člana Saveta REM-a" s obzirom da nisu "vodil računa o interesu javnosti da bude blagovremeno, istinito i potpuno informisana o svim pitanjima od javnog značaja".

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)