×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 22.03.2017 10:10:09

  ARDCG - IZVJEŠĆE / Najzastupljeniji dodatni paketi koji nude sportski i filmski sadržaji  Podgorica, Crna Gora (MEDIA EXPRES ADRIA) / 21. 03. 2017. / Agencija za elektronske medije Crne Gore objavila je 21. ožujka 2017. godine izvještaj o stanju tržišta usluga distribucije radio i televizijskih korisnika zaključno s 28. februarom 2017. godine kojim je obuhvaćeno devet operatera koji imaju dozvolu da distribuiraju radio i televizijske programe do krajnjih korisnika.

  Radi se o četri kabelska, dva IPTV operatera, jednom MMDS operateru, jednom DTH operateru i mobilnom operateru koji nudi uslugu pristupa AVM sadržajima putem javne mobilne komunikacijske mreže. S obzirom na to da jedan od IPTV operatera još nije počeo s pružanjem usluge, izvještaj se odnosi na osam operatera.

  Pravo na prstup prvom nacionalnom multipleksu MUX1 (besplatna televizija) ima naconalni javni emiter RTCG sa svoja dva televizijska kanala TVCG 1 i TVCG 2 teemiter TV Vijesti, TV Prva i TV Pink M.

  Broj priključaka za distribuciju radio i TV programa putem različitih platformi na kraju posmatranog perioda iznosi 190 311. Broj korisnika pay-TV usluga u dva mjeseca otkraja 2016. godine povećao se za 0,49 %.

  U crnoj Gori do kraja februara 2017. 2,30 % domaćinstava koristilo je isključivo free-to-air prijem radio i TV programa, a 97,70 % koristilo je jedno od platformi s uslovnim pristupom. Od toga je najviše domaćinstava koristilo DTH distribuciju, 33,65 %. Slede KDS sa 31,60 %, IPTV sa 30,85 %, DVB-T2 sa 2,05 % i MMDS sa 1,84 %.

  Prosječna cijena osnovnog televizijskog paketa iznosila je 9,72 eura, a on u prosjeku sadrži 62 televizijskih kanala. Tri operatera nemaju dodatne pakete u svojoj ponudi, dok preostalih pet operatera u prosjeku nude 5 dodatnih paketa, čija je cijena u prosjeku 6,34 eura.

  Najzastupljeniji su oni dodatni paketi koji nude sportski i filmski sadržaji. Najprodavaniji dodatni paket u Crnoj Gori su PINK paketi sa 12 %, HBO sa 11 % i ARENA sportski paket sa približno 8 %.

  Jedan operator pruža mogućnost pristupa usluga posredstvom interneta i putem aplikacija za mobilne terminale, a uslugu video on demand pruža samo jedan operator.

  Agencija za elektronske medije Crne Gore, nekadašnja Agencija za radio-difuziju (ARDCG), nezavisni je regulatorni organ koji vrši javna ovlašćivanja u skladu sa Zakonom o radio-difuziji, a osnivač Agencije je Republika Crna Gora.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)