×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 17.03.2017 10:55:08

  N1 – REM / N1: "REM zbog političkog pritiska želi da spreči SBB da promeni raspored kablovskih kanala"  Beograd, Srbija (MEDIA EXPRES ADRIA) / 17. 03. 2017. / Televizija N1 objavila je kako je iz svojih izvora u Evropskoj uniji televizija saznala da Regulatorno telo za elektronske medije (REM) ima nameru da spreči kablovski provajder SBB da od 15. marta promeni raspored kablovskih kanala na svojoj mreži. Kako je najavljeno, televizija N1 trebalo bi da, od 15. marta, bude na poziciji broj 1 u kablovskom sistemu SBB. REM, prema informacijama do kojih je došao N1, ima nameru da SBB prislili da N1 pozicionira iza svih domaćih kanala i da na taj način smanji gledanost N1 televizije.

  N1 dalje navodi kako je u Zakonu o elektronskim medijima u tački 22. jedinoj koja se time bavi, krajnje neodređeno regulisano pravo REM-a da se bavi rasporedom kanala na kablovskim mrežama (REM bliže utvrđuje logičku numeraciju kanala).

  Televizija N1 smatra da se radi o političkim pritiscima, iza kojih stoji namera da se po svaku cenu umanji gledanost jedinog nezavisnog TV kanala u Srbiji: "Većina članova REM-a, koji bi trebalo da bude nezavisno regulatorno telo, je instrumentalizovana i tužno neotporna na političke pritiske, a najsnažniji dokaz za to je činjenica da je REM na najsramotniji način sebe izuzeo iz osnovne zakonske obaveze da monitoriše ponašanje medija u predizbornoj kampanji. Prema informacijama iz REM-a, to regulatorno telo, naime, iz tzv. tehničkih razloga, neće vršiti kontinuirani nadzor medijskog izveštavanja tokom kampanje, već će samo postupati po žalbama građana jer "nema adekvatan softver". Prema informacijama koje poseduje N1, to je potpuno neistinito. Gordana Suša, članica REM-a do marta 2016. godine, izjavila je da je taj softver kupljen još tokom 2016. godine."

  Iz N1 navode kako je REM po sopstvenoj odluci," vođen strahom i političkim pritiscima", neće izvršavati svoju obavezu po članu 5. Zakona o elektronskim medijima, a to je: "Očuvanje, zaštita i razvoj slobode mišljenja i izražavanja u cilju zaštite interesa javnosti."

  Iz Televizije N1 najavili su snažno suprotstavljanje "nezakonitoj i nelegitimnoj nameri REM-a na sve raspoložive načine, uključujući i žalbe međunarodnim organizacijama poput OEBS-a, Saveta Evrope i Međunarodne federacije novinara."

  N1 s emitiranjem je krenuo početkom studenog 2014., a funkcionira preko tri regionalna centra u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu: svaki od centara ima vlastite novinarske timove, uređivačku politiku i web i mobilnu platformu te TV studio. Vijesti se prikazuju 24 sati dnevno, a, s obzirom da je N1 regionalni partner CNN-a, prikazuju se i serijali preuzeti od te televizijske kuće. Regionalni informativni kanal N1 pokrenuli su KKR, United Group i Slovenski Telemah u suradnji s CNN-om.

  RRA odnosno REM, Regulatorno telo za elektronske medije, donedavna Republička radiodifuzna agencija, je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna ovlašćenja u cilju: delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji; unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija; doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja; u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)