×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 17.03.2017 09:34:08

  HAKOM – ANALIZA / HAKOM: analiza elekroničkih komunikacija  Zagreb, Hrvatska (MEDIA EXPRES ADRIA) / 17. 03. 2017. / Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je početkom ožujka 2017. godine izvješće s pokazateljima tržišta elektorničkih komunikacija za četvrto tromjesečje 2016. godine. Podaci se odnose na telefonske usluge u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži – fiksna mreža, telefonske usluge u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži – mobilna mreža, usluge širokopojasnog pristupa internetu i usluge televizije.

  HAKOM-ovi podaci pokazali su trenutne trendove na hrvatskom tržištu elektroničkih komunikacija: usluge fiksne telefonije uglavnom pokazuju pad, povećnje prometa roaminga te korištenje paketa usluga radije nego samostalnih usluga interneta, televizije i telefonije.

  Prema podacima koje je HAKOM objavio, u posljednjem tromjesečju 2016. godine ukupni prihod od usluga televizije iznosio je 176 370 988 kuna, što je ta 8,05 % više nego li u istom periodu prošle godine. Broj korisnika samostalne TV usluge smanjio se za 11,67 % i iznosi 231 469. Ukupni broj priključaka kabelske televizije povećao se za 3,27 % i iznosi 159 090, a porastao je i broj ukupnih priključaka televizije utemeljene na Internet protokolu, za 301 % na 398 436. najbiše u odnosu na godinu ranije se povećao broj priključaka satelitske televizije, za 8,52 % na 178 428. Ukupni broj priključaka zemaljske naplatne TV smanjio se za 2,68 % i iznosi 59 771. Broj korisnika digitalnog zemaljskog signala u Hrvatskoj se smanjio za 3,98 % i iznosi 699 983.

  Trend rasta imaju imaju paketi usluga. Tako je broj korisnika 2D paketa usluga u posljednjem kvartalu 2016. bilo 488 917, 7,36 % više nego li u istom razdoblju 2015., korisnika 3D usluga bilo je 336 192 odnosno 0,09 % više nego prethodne godine, a 4D paketa usluga 96 750 ili 170,56 % više. Samostalne usluge interneta koristilo je 139 599 korisnika, što je 21,59 % manje nego li lani u istom periodu.

  Ukupni prihod od usluga pristupa internetu iznosio je 983 851 998, 9,98 % više nego li u posljednjem tromjesečju 2015., od toga je prihod od pristupa internetu putem nepokretne mreže iznosio 465 694 270 kuna (7,30 % više nego prethodne godine), a prihod od pristupa internetu putem pokretne mreže iznosio je 518 157 728 kuna (12,51 % više). Ukupni broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretnih mreža povećao se za 5,46 % i iznosio 4 424 536. najviše je priključaka putem vlastite bakrene pristupne mreže, 448 882. Najveći postotak rasta u odnosu na prethodnu godinu ostvario je broj FttX priključaka, 126,83 %. Najmanje je xDSL priključaka putem zajedničkog pristupa lokalnoj petlji, 124, koji je ostvario i najveći pad od 25,75 % u odnosu na godinu ranije. Broj xDSL priključaka putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji smanjio se za 1,14 % i iznosio 188 911. Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa povećao se za 21,08 % na 164 257. Broj priključaka putem kabelskih mreža povećao se za 11,64 % na 143 545, a broj priključaka putem ostalih tehnologija povećao se za 28,34 % na 41 805.

  Broj priključaka putem pokretnih mreža povećao se za 5,34 % na 3 380 741, od čega je 2 54 241 privatnih korisnika i 806 500 poslovnih korisnika. Broj priključaka putem podatkovnih kartica smanjio se za 13,56 % na 133 809, putem mobilnih telefona porastao je za 5,28 % na 2 440 412, a broj priključaka putem podatkovnih kartica povećao se za 1,26 % na 129 588. broj korisnika koji koriste M2M tarife smanjio se za 99,88 % na 20.

  Ukupni prihod od teleofnskih usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži iznosio je 1 155 407 199, 0,44 % više nego li u istom razdoblju prethodne godine, od čega na maloprodajni prihod otpada 931 683 569. Od toga su prihodi od maloprodajnih privatnih korisnika iznosili 703 793 961, a od poslovnih korisnika 227 889 608 kuna. Veleprodajni prihod iznosio je 223 723 631 kuna. Broj korisnika u privatnom sektoru iznosio je 3 641 958, od čega je korisnika bez pretplatničkog odnosa 2 287 978, a korisnika s pretplatničkim odnosom 1 353 980. Poslovnih korisnika mobilne mreže bilo je 772 389.Trajanje poziva vlastitioh korisnika u roamingu povećao se za 71,17 % na 38 595 997 minuta, dok su stranci u roamingu u nacionalnim mrežama razgovarali 32,06 % više nego li lani. Broj poslanih SMS poruka smanjio se za 6,43 %, a MMS poruka smanjio se za 8,14 %. Broj prenesenih brojeva u mobilnoj mreži povećao se za 17,47 %.

  Ukupni prihod od telefonskih usluga u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži iznosio je 433 844 364 kune, od čega je 364 672 984 kune maloprodajnog prihoda i 69 171 381 veleprodajnog prihoda. Ukupan broj priključaka smanjio se za 3,61 %, a broj korisnika fiksnih telefonskih usluga smanjio se za 1,48 % i iznosio 1 295 134. ukupni odlazni promet operatera fiskne mreže smanjio se za 7,15 % i iznosio 559 194 911 minuta.

  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i mjerodavnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, koji je stupio na snagu 01. srpnja 2008. HAKOM u cilju ima osigurati tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, zaštitu interesa korisnika i mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija,podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)