×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 18.01.2017 14:59:25

  ARDCG – PROGRAMSKI STANDARDI / ARDCG: izvještaj o primjeni programskih standarda  Podgorica, Crna Gora (MEDIA EXPRES ADRIA) / 18. 01. 2017. / Agencija za elektronske medije objavila je studiju o programskim standardima i standardima u oblasti komercijalnih audiovizuelnih medijeksih usluga u programima domaćih TV stanica sa nacionalnim pokrivanjem na teritoriju Crne Gore. U skladu s tim, objavila je izvještaj koji obuhvata Prvi program javnog servisa Radio-televizije Crne Gore i tri komercijalna TV emitera: TV Vijesti, TV Pink i TV Prva, a fokus je na primjeni standarda kako slijedi: programski standard – procent sopstvene produkcije u odnosu na ukupni emitovani program, trajanje i struktura emitovanog informativnog programa, te standarda u oblasti komercijalnih AV komunikacija – oglašavanje i telešoping po satu emitovanog prgrama te oglašavanje u informativnom programu. Monitoring je izvršen u periodu od 10. do 16. decembra 2016. godine, u razdobljima tijekom cijeloga dana i prime timeu od 17 do 24 sata.

  Što se sopstvene produkcije tiče, Prvi program TV Crne Gore emitovala je u spornih 7 dana 83 sata, 55 minuta i 37 sekundi programa u spostvenoj produkciji, što iznosi 49,96 % ukupno emitovanog programa. TV Vijesti emitovale su 25,04 % programa u spostvenoj produkciji, TV Pink M 16,37 %, a TV Prva 12,21 %. S obzirom da je čl. 11. Pravilnika o uslovima za određivanje programskih sadržaja određeno da udio sopstvenog programa mora iznositi najmanje 10 % mjesečnog vremena emitovanja, svi posmatrani mediji to su i ostvarili.

  Članom 59. stavkom 5. Zakona o elektronskim medijima propisano je ukupno trajanje informativnog programa dnevno u trajanju od najmanje 30 minuta, u okviru kojih mora biti emitovana najmanje jedna informativna emisija u trajanju od najmanje 20 minuta. TVCG 1 u posmatranom sedmodnevnom periodu dnevno je prosječno emitovala 560 minuta informativnog programa, TV Vijesti 332 minuta, TV Pink M 154 minuta i TV Prva 144 minuta. Centralna informativna emisija u prosjeku je trajala na TVCG 1 39 minuta, na TV Vijesti 36 minuta, na TV Prvoj 26 minuta i na TV Pink M 23 minuta.

  Članovima 40. stavkom 2. i 41. stavkom 2 Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama pripisano je da u jednom satu programa javnog emitera ne smije biti emitovano više od 15 % (9 minuta) oglasa i telešopinga, odnosno 20 % (12 minuta) za komercijalne emitere. Agencija je dala tabelarni prikaz oglašavanja emitera na dnevnom nivou, iz sata u sat u periodu od 17 do 24 sata odnosno prime timeu. U posmatranom periodu jedino su se TV Vijesti striktno pridržavale Pravilnika.

  Pravilnik također određuje da se, ukoliko informativne emisije traju dulje od 30 minuta oglasne poruke mogu emitovati isključivo između dijelova, najviše jednom i u maksimalnom trajanju od 60 sekundi. TV Vijesti i TV Prva emitovali su oglasne poruke u infomrativnim emisijama i njihovo trajanje nije prelazilo dozvoljenu kvotu od 60 sekundi, TV Pink M nije emitovala oglase tijekom infomrativne emisije, a TVCG 1 je 16.12.2016. godine emitovala 70 sekundi u okviru emisije "Dnevnik".

  Agencija za elektronske medije Crne Gore, nekadašnja Agencija za radio – difuziju (ARDCG), nezavisni je regulatorni organ koji vrši javna ovlašćivanja u skladu sa Zakonom o radio – difuzije, a osnivač Agencije je Republika Crna Gora.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)