×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 04.01.2017 12:29:25

  HAKOM – IZMJENE PRAVILNIKA / HAKOM: od 1.siječnja 2017. nova prava korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga  Zagreb, Hrvatska (MEDIA EXPRES ADRIA) / 04.01.2017. / Kako je objavio Hakom na samom kraju 2016. godine, od 1. siječnja 2017. vrijede nova korisnička prava i obaveze za operatere. Ta su prava i obaveze propisani Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja dijelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koje je HAKOM donio u svibnju 2016.

  Jedna od izmjena je i ta da korisnici više neće trebati podnositi prigovor operateru vezano uz smanjenje računa zbog nemogućnosti korištenja usluga koje su platili zbog tehničkih kvarova. Naime, od sada je operater dužan samostalno korisniku na izbor ponuditi umanjenje mjesečne naknade ili obeštećenje korisnika na neki drugi način s izdavanjem datiranog računa.

  Minimalna brzina pristupa internetu povećana je s 50 % na 70 % maksimalno ugovorene brzine, a to vrijedi za sve usluge ugovorene nakon 1. siječnja 2017. godine. U slučaju nemogućnosti isporuke istoga, korisnici imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ili pravo prelaska na neki drugi paket s nižom brzinom. Novost je i da u tom slučaju operateri mogu korisnicima ponuditi popust na uslugu.

  HAKOM JE također objavio kako će u nadolazećoj godini poboljšati zaštitu korisnika telekomunikacijskih, poštanskih i željezničkih usluga. Tako će krajem siječnja 2017. godine u rad biti pušten registar "Ne zovi", koji će omogućiti dodatnu zaštitu potrošačima od neželjenih poziva. Sredinom lipnja 2017. očekuje se i ukidanje dodatnih roaming naknada unutar Europske unije. Cijene roaminga ovisit će o nacionalnoj tarifi izabranoj za domaći promet. Ukidanje naknada za roaming ovisi o provedbenim aktima EU o odgovarajućem veleprodajnom tržištu,a za što je potrebna odgovarajuća europska zakonska procedura.

  Također je najavljeno kako će u 2017. godini biti zantno manje izražene dugogodišnje smetnje na području televizije, koje su izazivali međunarodno neusklađeni odašiljači iz Republike Italije. Iz talijanksih regija Friuli Venezia Giulia i Veneto isključeno je više od 260 odašiljača čime sus e uklonile štetne smetnje talijanskih nakladnika i poboljšao prijem televizijskog signala u digitalnoj regiji D5 koju čine Istarska i Primorsko-goranska županija.

  HAKOM će u 2017. nastaviti raditi na izradi prijedloga Strategije i provođenja aktivnosti definiranih Strategijom prelaska digitalne zemaljske televizije na sustav DVB-T2 i dodjele frekvencijskog pojasa 700 MHz (dalje: Strategija) te planira organizirati forum o budućnosti UHF spektra, na kojem će okupiti dionike tržišta i predstaviti Strategiju i korake koji slijede nakon njenog donošenja.

  Također, planirana je suradnja s regulatorima susjednih zemalja kako bi se uskladio frekvencijski plan za DTV u pojasu 470-694 MHz. S ciljem zaštite korisnika pri prelasku na DVB-T2 sustav digitalne televizije, HAKOM će izraditi novu preporuku o minimalnim tehničkim zahtjevima digitalnih televizijskih prijamnika te će u skladu sa Strategijom osigurati propisno označavanje prijamnika na tržištu RH. HAKOM će intenzivno raditi i na izradi novog europskog regulatornog okvira za područje elektroničkih komunikacija u čijem su fokusu mreže pokretnih komunikacija 5. generacije (5G). Očekuje se kako će 5G tehnologije omogućiti cijeli niz novih primjena u zdravstvu, energetici i prometu, kao i nove i kvalitetnije usluge u pokretnim komunikacijama. HAKOM će stoga u nadolazećem razdoblju kao prioritet u upravljanju spektrom imati aktivnosti vezane uz harmonizaciju dodatnog RF spektra za 5G. Također, u suradnji sa susjednim zemljama te telekom industrijom, planiraju se provesti testiranja 5G tehnologija za što postoji mogućnost dobivanja potpora iz europskih fondova. Važno je još napomenuti kako će tijekom 2017. HAKOM uspostaviti bazu podataka o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi (EKI-u) te će se započeti s postupcima ozakonjenja, odnosno sređivanjem stanja oko korištenja postojeće EKI bez ugovora.

  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i mjerodavnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, koji je stupio na snagu 01. srpnja 2008. HAKOM u cilju ima osigurati tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, zaštitu interesa korisnika i mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama, održive konkurentne uvjete operatorima i davateljima usluga uz pravedne uvjete za povrat investicija,podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH upotrebom modernih tehnologija.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)