×


  Zakonodavstvo -- Data și ora publicării: 22.04.2014 20:59:21

  RAK-NACRT / RAK objavio Nacrt pravila o pružanju javnih mobilnih telefonskih usluga  Sarajevo, Bosna i Hercegovina ( MEDIA EXPRES ADRIA) / 22. 04. 2014. / Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine 18. je travnja na javne konzultacije u trajanju od 30 dana poslala Nacrt pravila o pružanju javnih mobilnih telefonskih usluga. Nacrt se odnosi na Pravilo o obavljanju djelatnosti davaoca javnih mobilnih telefonskih usluga kojim se propisuju uvjeti za stjecanje prava i osnovna pravila za pružanje javnih mobilnih telefonskih usluga u Bosni i Hercegovini.

  Pravilo određuje tko ima pravo na pružanje usluge, osnovna prava pružatelja usluga – operatera virtualne mobilne mreže i davaoca mobilnih usluga, područje pružanja usluga i obaveze pružatelja usluga. Pravilo uređuje pretplatničke odnose i određuje kvalitetu usluge, odnos u vezi međunarodnih usluga, određuje tehničke standarde i specifikacije, određuje odnos i obaveze naspram RAK-a, kao i prava Agencije na uvid i intervenciju, utvrđuje tajnost podataka, postavlja sigurnosne i ekološke obaveze. Također, detaljno propisuje postupak za stjecanje prava na obavljanje djelatnosti, nameće posebne obaveze u odnusu na tržišnu poziciju na telekomunikacijskom tržištu, utvrđuje koje usluge spadaju u usluge javnih mobilnih telefonskih usluga, uređuje međuoperaterske ugovore, propisuje godišnje naknade za obavljanje djelatnosti te propisuje postupak kada se radi o statusnoj promjeni operatera i promjeni vlasničke strukture.
  Regulatorna agencija za komunikacije, RAK, osnovana je u ožujku 2001. godine Zakonom o komunikacijama BiH kao nezavisno regulatorno tijelo. Nadležnost RAK-a je provođenje regulacije i kontrole poštivanja zakona i pravila,licenciranje operatera u sektorima emitiranja i telekomunikacija, planiranje, upravljanje i dodjeljivanje frekventnog spektra, primjenjivanje tehničkih i drugih standarda koji se tiču kvaliteta, te uspostavljanje i održavanje sistema naknada za dozvole.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)