×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 27.09.2016 21:25:30

  REM – TELEVIZIJE – MTS ANTENA TV / TV B92, Prva TV, Radio-televizija Srbije i televizija Hepi uložili su prigovor Regulatornom telu za elektronske medije zbog uvođenja novog digitalnog TV servisa Antena plus  Zagreb, Hrvatska (MEDIA EXPRES) / 27. 09. 2016 / 19. septembra 2016. godine nacionalni emiteri TV B92, Prva TV, Radio-televizija Srbije i televizija Hepi uložili su prigovor i oštar protest Regulatornom telu za elektronske medije zbog uvođenja novog digitalnog TV servisa, bez prethodno raspisanog konkursa.

  Novi terestrijalni digitalni emiter Antena plus, pokrenut kao zajednički projekat Javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze i preduzeća Telekom Srbija, bez izdatih dozvola počeo je da emituje 26 televizijskih kanala, što je suprotno članu 92 važećeg Zakona o elektronskim medijima, tvrde televizije. Mts Antena TV komercijalno će početi da pruža uslugu 1. novembra, od kada će sadržaj kanala biće zaštićen i gledanje će se naplaćivati.

  „Zakon kao dodatne uslove propisuje i da je Regulatorno telo za elektronske medije imalo da utvrdi bliža pravila kojima se utvrđuju uslovi i kriterijumi za izdavanje dozvola, naročito uzimajući u obzir ponudu koja bi zadovoljila potrebe građana za raznovrsnim medijskim sadržajima, i da oglasom raspiše javni konkurs, te na istom izda dozvole, što sve nije urađeno“, ističe se u saopštenju.
  Osim očiglednog kršenja zakona, novi emiter ugrožava i ulogu nacionalnih emitera koji imaju velike finansijske obaveze prema državi za emitovanja svojih programa, kažu iz TV B92, Prve TV, RTS-a i Hepi TV-a.

  Navedeni nacionalni emiteri podržavaju uvođenje novih servisa u oblasti elektronskih komunikacija, odnosno distribucije medijskih sadržaja, ali isključivo u skladu s važećim propisima. Četiri nacionalna emitera očekuju od Regulatornog tela za elektronske medije da bez odlaganja spreči dalje pružanje usluge televizijskog emitovanja putem zemaljskog digitalnog prenosa bez odgovarajućih dozvola izdatih na osnovu javnog konkursa, a imaju i podršku NUNS-a.

  Telekom Srbija je 20. septembra 2016. godine saopštio da javno preduzeće "Emisiona tehnika i veze" testira i podešava tehničke parametre mreže novoosnovanog preduzeća "mts Antetna TV" i u tu svrhu distribuira dodatne TV kanala. Telekom je dodao i da "mts Antena TV" novi servis uvodi u skladu sa svim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.

  RRA odnosno REM, Regulatorno telo za elektronske medije, donedavna Republička radiodifuzna agencija, je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna ovlašćenja u cilju: delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji; unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija; doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja; u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija.


  (LBE) (MEDIA EXPRES)