×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 02.05.2016 20:41:33

  AEM – DVB-T2 – MUX2 / Crna Gora objavila tender za dodjelu prava na pružanje AVM usluga na zahtjev posredstvom druge DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem MUX 2  Podgorica, Crna Gora (MEDIA EXPRES ADRIA) / 02. 05. 2016. / Kako je objavila Agencija ya elektronske medije Republike Crne Gore, 26. aprila 2016. godine objavljen je javni konkurs za dodjelu prava na pružanje AVM usluga na zahtjev posredstvom druge DVB-T2 mreže sa nacionalnim pokrivanjem - MUX 2. Na istoj je sjednici usvojena Odluka o kriterijumima i metodologiji bodovanja prijava na taj konkurs.

  Javni konkurs se odnosi na multiplex MUX 2 na alotment zonama Bjelasica, Lovćen i Tvrdaš, a radi se o frekvencijama 502-510 MHz, 518-526 MHz i 478-486 MHz.

  Pružatelji audiovizualnih usluga koji na temelju ovoh javnog konkursa dobiju status operatera MUX 2 imaće obvezi da obezbijede pokrivenost 75 % stanovništva Crne Gore, pravo da naknade koriste za distribuciju radio i TV programa s ulovnim pristupom (pay TV), obavezu da emiterima omogući pristup multipleksu sa minimalnim protokomžm 2 Mb/s te obvezu da omogući prijenos televizijskog programa primjenom standarda ITU-T H.264/AVC.

  Savjet Agencije bodovat će prijave na osnovu obima i strukture programskih paketa (maksimalni broj bodova za kriterijum je 40) i na finansijskim pokazateljima za mogućnost rentabilnog poslovanja i opstanka na tržištu (maksimalni broj bodova za kriterijum je 60).

  Prijave na konkurs su otvorene do 30. maja 2016. godine.

  Agencija za elektronske medije Crne Gore, nekadašnja Agencija za radio-difuziju (ARDCG), nezavisni je regulatorni organ koji vrši javna ovlašćivanja u skladu sa Zakonom o radio-difuziji, a osnivač Agencije je Republika Crna Gora.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)