×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 27.04.2016 20:21:32

  RAK – GENERALNI DIREKTOR / Predrag Kovač za generalnog direktora RAK-a; pravilo 56/2011 na javnu raspravu  Sarajevo, Bosna i Hercegovina (MEDIA EXPRES ADRIA) / 27. 04. 2016. / Na redovnoj sjednici Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine održanoj 14. aprila 2016. godine, usvojio se izvještaj o radu Agencije za 2015. godine te je donijeta odluka o prijedlogu za imenovanje generalnog direktora Agencije.

  Temeljem izvještaja Komisije o imenovanju generalnog direktora, Vijeće je odlučilo kandidata Predraga Kovača, dosadašnjeg v.d. generalnog direktora Agencije, uputiti Vijeću ministara BiH na potvrdu. Šest članova Vijeća glasovalo je za imenovanje Kovača za generalnog direktora dok je jedan član bio protiv.

  Na istoj sjednici Vijeće je odobrilo da se na javne konsultacije Pravilo 56/2011 o dozvolama za distribuciju audivizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, koje predlaže da se uvrsti odredba kojom bi se bosankim distributerima naložilo da zatamnjuju emitovanje reality i pseudoreality programa od strane pružalaca medijskih usluga čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ako se emituju izvan propisanog vremenskog ograničenja ili bez tehničke zaštite.

  Regulatorna agencija za komunikacije, RAK, osnovana je u ožujku 2001. godine Zakonom o komunikacijama BiH kao nezavisno regulatorno tijelo. Nadležnost RAK-a je provođenje regulacije i kontrole poštivanja zakona i pravila,licenciranje operatera u sektorima emitiranja i telekomunikacija, planiranje, upravljanje i dodjeljivanje frekventnog spektra, primjenjivanje tehničkih i drugih standarda koji se tiču kvaliteta, te uspostavljanje i održavanje sistema naknada za dozvole.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)