×


  Regulatorne agencije -- Data și ora publicării: 23.04.2016 21:43:00

  RRA - HEPI / Upozorenje i prekršajna prijava Hepi TV-u  Beograd, Srbija (MEDIA EXPRES ADRIA) / 23. 04. 2016. / 7. travnja 2016. godine Savet Regulatornog tela za elektronske medije Republike Srbije (REM) izrekao je Televiziji Hepi meru upozorenja. Razlog tomu je što je u reality show ''Parovi'' produkcija dovela decu nakon 22 sata uveče. Savet REM-a takođe je doneo odluku da podnese i prekršajnu prijavu zbog nepoštivanja Pravilnika o zaštiti maloletnika. Za ovakvu vrstu prekršaja zaprećena je novčana kazna od 500 000 do 1 000 000 dinara.

  Hepi TV je zbog reality showa ''Parovi'' već dobila meru upozorenja, u martu 2015. godine zbog neprikladnog sadržaja, te preporukom da se program obeleži oznakm 16 te u skladu s time emitira program i najave za program posle 22 sata. U aprilu 2016. godine Hepi TV dobila je zbog ''Parova'' zabranu emitiranja tog programa na 24 sata, zbog naročite teške povrede člana 28. Zakona o elektornskim medijima, odnosno prikazivanju sadržaja koji može da teško našteti fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika. Hepi TV je meru upozerenja zbog ''Parova'' dobila i u septembru 2015. godine, takođe zbog sadržaja neprikladnog za maloletnike.

  ''Parovi'' je reality show koji se producira i emitira na Hepi TV-u od 2010. godine, a napravljeni su po licenci britanskog sitcoma ''Coupling'' koji se emitovao na BBC 2 od 2000. do 2004. godine.

  RRA odnosno REM, Regulatorno telo za elektronske medije, donedavna Republička radiodifuzna agencija, je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna ovlašćenja u cilju: delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji; unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija; doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja; u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)