×


  Zakonodavstvo -- Data și ora publicării: 05.04.2014 16:34:34

  EU-ROAMING-POVEZANI KONTINENT / Prijedlog da se u EU ukine roaming  Bruxelles, Belgija (MEDIA EXPRES ADRIA) / 06. 04. 2014. / Na plenarnoj sjednici održanoj 3. travnja 2014., Europski je parlament usvojio stajalište Europske komisije o prijedlogu Uredbe o jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija i ostvarenju Povezanog kontinenta. Usvajanje stajališta prva je faza u postupku donešenja Uredbe, za koju je potrebno da Parlament i Vijeće ministara EU postignu dogovor o zajedničkom tekstu.

  Tekst prijedloga koji je podnijela Europska komisija predlaže izjednačavanje cijene roaming usluga s cijenama u domaćem prometu, a ukoliko ta cijena nije primjerena, naplaćivanje cijene roaminga po reguliranoj Eurotarifama koje su ovom Uredbom dodatno smanjene.

  Smanjenje troškova roaminga bitno je utjecalo na prihode teleoperatera u cijeloj Adria regiji u 2013. godini.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)