×


  Oglašavanje -- Data și ora publicării: 10.09.2015 14:43:33

  GRIZLI KOMUNIKACIJE - OPTIMA / Ugovor Grizli komunikacija i Optima Telekoma  Zagreb, Hrvatska (MEDIA EXPRES ADRIA) / 10. 09. 2015. / Optima Telekom i komunikacijska agencija Grizli komunikacije sklopili su ugovor o suradnji prema kojemu će Grizli voditi cjelokupne odnose s javnošću te brinuti o sadržaju na društvenim mrežama Optima Telekoma u Hrvatskoj.

  ''Optima planira niz aktivnosti usmjerenih na korisnike usluga te nam je pritom vrlo važno imati pouzdanog partnera s kojim možemo surađivati na različitim komunikacijskim platformama. Uživamo pripremajući nove, zanimljive projekte kojima ćemo unijeti promjene na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu'', izjavila je Irena Domjanović, članica Uprave Optima Telekoma.

  Tomislav Čehulić, direktor Grizli komunikacija, rekao je: ''Izuzetno smo ponosni što je Optima Telekom odabrala upravo Grizli komunikacije za odnose s javnošću u Hrvatskoj. Drago nam je što možemo pružiti cjelovitu komunikacijsku potporu kompaniji koja uspješno odgovara na izazove tržišta. Za našu agenciju ovo je još jedan od niza uspjeha i izazov kojem ćemo pristupiti odgovorno i s entuzijazmom.''

  Grizli komunikacije marketinška je agencija koja pruža puni spektar komunikacijskih usluga: vođenje odnosa s javnošću, komunikacije na društvenim mrežama, kreiranje on line kapmanja, kreiranje kreativnih oglašivačkih koncepata, gerilsko oglašavanje te dizajn i organizaciju događanja. Tvrtka je osnovana 2012. godine, a do sada su, među ostalima, radili za Nokiju, Alcatel, Bosch i Plidentu.

  Optima Telekom krajem je travnja 2014. godine završila postupak predstečajne nagodbe, kojom je prešla u većinsko vlasništvo Hrvatskog Telekoma. Optima Telekom osnovana je 1994. godine pod imenom Syskey d.o.o., a svoju glavnu djelatnost i naziv promijenila je 2004. godine. Iste je godine dobila koncesiju za pružanje usluge fiksne telefonije na razdoblje od 30 godina čime je tvrtka postala drugi operater fiksne telefonije u Hrvatskoj. Usluge Optime Telekoma prisutni su u više od stotinu gradova u Hrvatskoj, a broj korisnika njihovih usluga procijenjuje se na oko 230 000 korisnika.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)