×


  Zakonodavstvo -- Data și ora publicării: 12.03.2014 20:57:44

  PRAVILNIK-ZAKON O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA / Stupile na snagu izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga  Zagreb, Hrvatska (MEDIA EXPRES ADRIA) / 12. 03. 2014. / Nakon završene javne rasprave i analize, od 12. ožujka 2014. godine na snagu stupa Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, čija je svrha da temeljitije razradi odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama imajući u vidu krajnje
  korisnike.

  Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga donesen je temeljem članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 34. Zakona o elektroničkim komunikacijama, čije je izmijenjeno i dopunjeno izdanje na snazi od 2011. godine, a propisuje način i uvjete na koji se djelatnosti unutar elektorničkih komunikacija obavljaju te propisuje mjerila kvalitete elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Pravilnik također određuje način i uvjete obavljanja usluga s posebnom tarifom, te mjere i suzbijanje prijevara i protupravnih radnji vezanih uz pružanje usluga s posebnom tarifom, a također i suzbijanje prijevara uzrokovanih internetskim pozivnim programima.

  Pravilnik o izmjenama i dopunama ovog Pravilnika odnosi se na situacije kada krajnji korisnik želi podnijeti prigovor svojem operateru i dokazati mu da ne isporučuje minimalnu ugovorenu brzinu pristupa Internetu: Pravilnikom o izmjenama i dopunama ukinut je vremenski period mjerenja od 19 do 23 sata te je smanjen broj mjerenja sa sedam na tri, koji je krajnji korisnik dužan napraviti kako bi dokazao svoje tvrdnje. Pri tom će korisnicima biti na usluzi HAKOMetar, HAKOM-ova aplikacija interaktivnog preglednika pomoću kojeg, između ostalog, korisnici mogu dobiti pregled i analizu dostupnosti širokopojasnog Interneta, a koji je sukladno izmjenama i dopunama nadograđen te se preko te aplikacije također mogu prigovori poslati izravno operateri po završetku mjerenja.

  Izmjene i dopune Pravilnika također se odnose na situacije kada korisnici mijenjaju operatera fiksne telefonije, na način da se proces ubrzava određenim rokom propisanim Pravilnikom te kaznu od 50 kuna po danu kašnjenja promjene koji je operater dužan isplatiti krajnjem korisniku.

  Obavještavanje korisnika o potrošnji usluga, pravu povrata nepotrošenog iznosa kod unaprijed plaćene usluge (pre-paid usluge) prilikom prijenosa korisničkog broja u drugu mrežu te izmjene koje se odnose na pružanje usluga s posebnom tarifom također su regulirane ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama i Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektorničkih komunikacijskih mreža i usluga mogu se pronaći na mrežnoj stranici HAKOM-a.

  HAKOM, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, nezavisno je regulatorno tijelo Republike Hrvatske pod čijom su nadležnošću sektori elektroničkih komunikacija. HAKOM je dužan nadgledati rad operatera i davatelja usluga imajući u vidu zaštitu interesa korisnika te osigirati ravnopravan pristup tržištu po prihvatljivim cijenama, održati konkurentnost tržišta, pružiti podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u Hrvatskoj upotrebom modernih tehnologija.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)