×


  Zakonodavstvo -- Data și ora publicării: 07.08.2014 19:37:26

  ZAKON-ŠIROKOPOJASNE MREŽE I SERVISI / Vlada Republike Srbije donela Strategiju razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine  Beograd, Srbija (MEDIA EXPRES ADRIA) / 07. 08. 2014. / Početkom augusta, a na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi, Vlada Republike Srbije donela je Strategiju razvoja širokopojasnih mreža i servisa u Republici Srbiji do 2016. godine s ciljem uspostave smernica razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji. Strategija se sastoji od nekoliko celina: Analize stanja u oblasti javnog informisanja, ciljeva strategije, vlasništva, javnih glasila, digitalizacije, regulacije i samoregulacije u oblasti javnih glasila i državne pomoći.

  U dokumenti se navodi kako Republika Srbija ovom Strategijom definiše javni interes, ulogu države u sistemu javnog informisanja, položaj i uloga javnih glasila u demokratskom društvu, vlasništvo u javnim glasilima i posebnu pažnju posvećuje javnosti vlasništva i medijskoj koncentraciji. Strategija definiše i ulogu štampanih javnih glasila i novinskih agencija, koji su najviše pogonjeni krizom u medijskom sektoru. Strategija jasno definiše načela i uslove za dalji razvoj elektronskih i medija na novim tehnološkim platformama, kao i poseban položaj javnog servisa u sistemu javnog informisanja. Strategija takođe određuje da se država povlači iz vlasništva nad javnim glasilima.

  Prema podacima Republičke radiodifuzne agencije iz avgusta 2011. godine, dozvole za emitovanje u Republici Srbiji poseduje 134 televizijskih stanica, 6 nacionalnih, 30 regionalnih i 98 lokalnih te 321 radio stanica, 5 nacionalnih, 1 pokrajinska, 48 regionalnih i 267 lokalnih. Dokument je u celosti dostupan na mrežnim stranicama RATEL-a, Republičke agencije za elektronske komunikacije.

  (LBE) (MEDIA EXPRES ADRIA)