×


  Televizija -- Data și ora publicării: 22.09.2022 16:54:23

  A1-HRVATSKA / A1 Hrvatska započela sa gradnjom najmodernije telekom infrastrukture  ZAGREB (MEDIA EXPRES) / 22. septembar 2022. / A1 Hrvatska započela je sa izgradnjom širokopojasne pristupne fiksne i mobilne mreže sledeće generacije (NGA mreža) koje će omogućiti brzine interneta do 1 Gbit/s u područjima bez širokopojasne infrastrukture kao i u područjima bez dostatnog komercijalnog interesa.

  Ukupna vriednost investicije na području Ivanić Grada, Dugog Sela kao i opština Brckovljani, Kloštar Ivanić i Križ iznosi 77,3 miliona kuna. Završetak radova biće do kraja oktobra naredne godine čime će 17.979 korisnika ovog područja imati dostupne najnaprednije digitalne tehnologije. Osim toga, A1 Hrvatska uložiće vlastita sredstva u one delove gradova Ivanić Grada i Dugo Selo koja su prikazana kao tzv. siva područja i nisu ušla u sufinansiranje iz EU fondova čime će u naredne dve godine ovi gradovi u potpunosti biti pokriveni s mrežama nove generacije.

  Izgradnja infrastrukture započeta je i na području grada Kaštela kao i u više međusobno povezanih jedinica lokalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, uključujući Trogir, deo Splita, opštine Lećevica, Marina, Okrug, Prgomet, Primorski Dolac te Seget. Ukupno ulaganje iznosi 113,5 miliona kuna, a pokriva 23.837 korisnika.

  Investicija u gradu Solinu iznosi 15,7 miliona kuna, pokriva 2.904 korinsika, a završetak se očekuje do kraja ove godine, prenosi See.biz.

  Projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u gradovima Ivanić-Grad, Kaštela i Solin i lokanih opština sufinansiran je 45 posto iz Evropskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u sklopu Poziva 'Izgradnja mreža sledeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sledeće generacije (NGA) u NGA belim područjima'.

  Projekt sledi ciljeve Digitalne agende odnosno stvaranje sigurnog i otvorenog digitalnog okruženja uz bolji pristup digitalnim uslugama i povećanje konkurentnosti lokalnih poduzeća na evropskom tržištu. Konkretno, realizacijom ovog projekta unaprediće se korisničko iskustvo i omogućiti nesmetano korištenje naprednih i inovativnih digitalnih proizvoda nužnih za razvoj modernog društva, školovanja i rada. Osim povećanja konkurentnosti lokalne ekonomije, kvaliteta digitalnih usluga, uz smeštajnu i gastronomsku, ima velik uticaj i na turističku ponudu lokalnog područja.

  Osim ove investicije A1 Hrvatska nastavlja s izgradnjom 5G mobilne mreže, a u fiksnom segmentu premašili su 600 hiljada domćinstava s najvećom optičkom mrežom u Hrvatskoj. U iduće dve godine cilj je obuhvatiti više od 60 posto domaćinstava u celoj Hrvatskoj.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)