×

  Komunikacije -- Data și ora publicării: 11.07.2021 14:44:50

  BH-TELECOM-DIVIDENDE / BH Telecom isplaćuje 35 miliona KM dividende  SARAJEVO (MEDIA EXPRES) / 10. jul 2021. / Skupština deoničarskog društva BH Telecom usvojila je izveštaj o poslovanju u 2020. godini i donela odluku o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2020. godinu.

  Odlukom o isplati dividende za 2020. odlučeno je da se isplati dividenda deoničarima u iznosu od 35 miliona KM. Akcionari će dobiti iznos novca proporcionalano njihovom učešću u kapitalu kompanije. Dividenda će biti uplaćena u roku od 60 dana od dobijanja spiska iz Registra vrednosnih papira FBiH.

  Vrednost dividende po deonici za 2019. godinu iznosi 0,551551, navodi se u izveštaju sa Skupštine koja je održana 30. juna 2021.

  Odlukom o raspodeli dobiti za 2020. odlučeno je da se izdvoji milion maraka za donacije.

  Federacija BiH većinski je vlasnik BH Telecoma sa oko 90% akcija.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)
NEW EUROPE MARKET Dubrovnik 6-9 SEPTEMBER 2021 JOIN LIVE EVENT
>