×

  Komunikacije -- Data și ora publicării: 25.06.2021 20:24:00

  TELEKOM-SLO-DIVIDENDA / SDH predlaže veću dividendu Telekoma Slovenije  LJUBLJANA (MEDIA EXPRES) / 24. jun 2021. / Prema predlogu SDH-a, za isplatu dividende iz raspodeljene dobiti Telekoma Slovenije za 2020. godinu u iznosu od nešto manje od 35 miliona evra izdvojilo bi se 29,3 miliona evra, a ostatak bi se preneo u sledeću godinu, stoji u objavljenom protivpredlogu. Uprava kompanije u međuvremenu je predložila da se za isplatu dividende izdvoji 26,02 miliona evra. Prošle godine dividenda je iznosila 3,50 evra bruto po deonici.

  SDH, koji ima 4,25% udela u Telekomu, a ujedno upravlja i 62,54% udela države, veću je dividendu opravdao izjavom da je finansijsko stanje kompanije stabilno i da isplata dividende omogućava nesmetan rad i razvoj. U međuvremenu, udruženje malih deoničara Slovenije želi još veću dividendu. Oni predlažu da dividenda bude pet evra bruto po deonici.

  SSH takođe predlaže Skupštini da umesto novog mandata nadzornice Barbare Kürner Chad, kako je predložila Uprava Telekoma Slovenije, za nadzornika imenuje Karlu Pinter, generalnu direktorku Uprave za unutrašnje tržište u Ministarstvu ekonomije. Četvorogodišnji mandat Kürner Chad istekao je 27. aprila, a nova nadzornica stupa na dužnost dan nakon imenovanja na skupštini.

  Krajem aprila istekao je mandat još jednoj članici Nadzornog odbora Telekoma Slovenije, Barbari Gorjup. Prema predlogu uprave kompanije, naslediće je Jurij Toplak.

  Nadzorni odbor Telekoma ima devet članova, od kojih je šest predstavnika kapitala. Na glavnoj skupštini u aprilu deoničari su za nadzornike imenovali Iztoka Černošu, Aleksandra Igličara, Marka Kerina i Radovana Cerjaka. Zaposleni u nadzornom odboru predstavljaju Drago Kijevčanin, Dušan Pišek i Jana Žižek Kuhar.

  SDH je takođe podneo protivpredlog predlogu o ovlašćenju Uprave za sticanje vlastitih deonica. Iako je Uprava predložila da se Uprava ovlasti za sticanje vlastitih deonica do 10% temeljnog kapitala, prema predlogu SDH-a, Uprava ne bi bila ovlašćena za sticanje vlastitih deonica za više od 5% osnovnog kapitala. Takođe, prema predlogu SSH-a, punovažnost odobrenja smanjuje se sa 36 na 12 meseci.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)
NEW EUROPE MARKET Dubrovnik 6-9 SEPTEMBER 2021 JOIN LIVE EVENT
>