×

  Komunikacije -- Data și ora publicării: 06.06.2021 13:01:36

  HRVATSKA-5G / HAKOM raspisao aukciju za 5G licence u Hrvatskoj  Zagreb (MEDIA EXPRES) / 4. jun 2021. / Hrvatska regulatorna agencija za mrežne delatnosti (HAKOM) pokrenula je postupak javne aukcije za 5G frekvencije, a zahtevi se mogu podnositi do 11. juna. Dodela dozvola očekuje se do kraja avgusta, a s obzirom na početno određene cene za frekvencijske pojaseve očekuje se prihod od najmanje 300 miliona kuna.

  Prema HAKOM-u, nadmetanje za pojedine frekvencijske opsege biće sprovedeno u četiri odvojena postupka (700 MHz, 3600 MHz, 26 GHz i 3600 MHz regionalno).

  - Verujemo da će se pozitivni uticaji 5G tehnologije vrlo brzo odraziti na ekonomski rast – rekao je Tonko Obuljen, predsednik HAKOM-a, i naglasio da očekuje veliko interesovanje operatora za javnu aukciju.

  Dozvole će se izdavati na period od 15 godina (osim u slučaju Medimurske i Varaždinske županije, gde već postoje izdate dozvole za razne 5G tehnologije koje važe do 2023. godine, a za ove oblasti se nove dozvole izuzetno izdaju na 13 godina). Na kraju perioda važenja licence, važnost se može produžiti za najviše pet godina, kako je utvrđeno pravilima EU.

  HAKOM dodaje da će se javna aukcija sprovesti u celosti putem elektronskog sistema nadmetanja. Učesnici će proći odgovarajuću obuku za korišćenje izabranog softverskog rešenja. Sve zainteresovane strane mogu se prijaviti za učešće, uključujući pružanje odgovarajuće garancije za ozbiljnost i validnost učešća, što zavisi od frekvencijskog opsega i geografskog područja za koje se aplikant prijavljuje.

  Prijave za učešće podnose se od 27. maja do 11. juna 2021. Glavna faza nadmetanja počeće 12. jula 2021.

  Očekuje se da će odluka o dodeli biti doneta do kraja avgusta, što će zavisiti od toka konkursa.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)
NEW EUROPE MARKET Dubrovnik 6-9 SEPTEMBER 2021 JOIN LIVE EVENT
>