×

  Televizija -- Data și ora publicării: 06.04.2021 00:25:22

  N1-KONCESIJA / N1 zainteresovan za zemaljsku koncesiju u Hrvatskoj  Zagreb (MEDIA EXPRES) / 3. april 2021. / Direktor Adria Newsa, emitera TV N1, Tihomir Ladišić uputio je hrvatskoj Agenciji za elektroničke medije (AEM) iskaz interesa za raspisivanje konkursa o dodeli slobodnih zemaljskih (FTA) frekvencija.

  Adria news d.o.o. sa sedištem u Zagrebu, kao društvo sa značajnim iskustvom u proizvodnji medijskih sadržaja i programa za potrebe pružaoca medijske usluge TV N1, zainteresovan je da u budućnosti postane emiter televizije na državnom nivou u slobodnom zemaljskom prijemu, kaže se u dopisu upućenom AEM-u.

  TV N1 pokrenuta je u oktobru 2014. godine i zahvaljujući saradnji 150 profesionalnih televizijskih i web novinara proizvodi informativni, sportski, zabavni i obrazovni sadržaj, ali i pruža pravovremene i tačne informacije sa lica mesta.

  - Dugogodišnji trud i predanost prepoznati su kod hrvatskih gledalaca i šire, te se kao logičan korak nameće potreba za daljim razvojem putem dodele zemaljske frekvencije na teritoriji Republike Hrvatske – stoji u dopisu AEM-u.

  Takođe se navodi da je, prema rezultatima merenja, N1 televizija najgledaniji televizijski kanal tokom celog dana od svih nezemaljskih televizijskih kanala.

  - Sledom navedenog, a posebno imajući u vidu bogato iskustvo u proizvodnji programa i velikom broju profesionalaca koji u tome učestvuju, te potrebu da od produkcijskog centra postanemo pružalac medijske usluge punog kapaciteta, uz prethodno ispunjavanje svih uslova koji su propisani važećim zakonodavstvom, ovim putem iskazujemo interes za slobodne zemaljske FTA (Free-to-air, nekodirano zemaljsko odašiljanje) frekvencije za teritoriju Republike Hrvatske – stoji u dopisu.

  Pozivajući se na odredbe Zakona o elektroničkim medijima, N1 poziva AEM da sprovede pripremne radnje za konkurs za dodelu koncesije, te da objave obaveštenje o nameri davanja koncesija za obavljanje delatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija na tehničkoj podlozi koju utvrđuje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije.

  Andrija Marković (MEDIA EXPRES)